تعداد مشاهده مقاله

699,666

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

300,405

نسبت مشاهده بر مقاله

3347.68

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1437.34

تعداد مقالات ارسال شده

794

تعداد مقالات رد شده

606

درصد عدم پذیرش

76

تعداد مقالات پذیرفته شده

30

درصد پذیرش

4

نشریه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران یک نشریه با داوری بسته و دو سو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می‌شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث اقتصاد انرژی ایران پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه اقتصاد انرژی ایران انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم اقتصاد انرژی ایران را گزارش می دهند است.   

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. بارگزاری مقاله و ارسال مقاله دارای هزینه مصوب از سوی دانشگاه است.

نشریه اقتصاد انرژی ایران در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می‌‌شود.

 

توجه:

از تاریخ 1 شهریور 1396 تنها مقالاتی توسط دفتر فصلنامه بررسی خواهد شد که مطابق فایل اصلی بارگذاری شده در بخش راهنمای نویسندگان تهیه و تنظیم شده باشند. بدیهی است درصورت عدم رعایت ضوابط یاد شده مقاله از فهرست بررسی اولیه خارج خواهد شد.

درباره پژوهشنامه اقتصاد انرژی

 •         کشور محل چاپ : ایران
 •         ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 •         شروع انتشار: زمستان 1390
 •          فرمت: چاپی و الکترونیکی
 •         شاپای چاپی: 5954-2423
 •          شاپای الکترونیکی: 6437-2476
 •          قابل دسترسی از: magiran.com, noormags.ir, sid.ir, civilica.com academia.edu
 •         ضریب تأثیر(ISC):0.532
 •         وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 •          نوبت‌های چاپ: فصلنامه
 •          دسترسی قبلی: بلی
 •         زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 •         حوزه  تخصصی: اقتصاد - اقتصاد انرژی
 •          نوع مجله: علمی(ب)
 •         هزینه داوری مقاله: بله
 •          دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 •         نمایه شده: بلی
 •         نوع  داوری: داوری بسته  و حداقل 2 داور
 •         زمان بررسی اولیه: حداکثر 10 روز
 •          زمان داوری: حداقل 9 هفته
 •          ایمیل مجله:  jiee@atu.ac.ir
 •         ایمیل پشتیبان: atupress@atu.ac.ir

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

(این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت Creative Commons: BY-NC می باشد.)

 

 "این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 

 

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 30، بهار 1398، صفحه 1-184 

ابر واژگان