نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران

2 دانشجو

چکیده

انرژی یک نهاده اساسی در تولید است و در دسترس بودن و استفاده از آن برای رشد اجتماعی، اقتصادی و پیشرفت تکنولوژیکی یک ملت ضروری می‌باشد. مصرف انرژی و انتشار گازهای‌گلخانه‌ای همراه با افزایش تولید در حال افزایش بوده و بیشتر از منابع تجدیدناپذیر به دست می‌آید. افزایش تولید و توسعه اقتصادها، موجب افزایش گازهای گلخانه‌ای و در نتیجه، تغییرات آب و هوایی شده و چالش جدیدی برای کشورها ایجاد کرده است. کارایی انرژی سودمندترین راه برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و کنترل تامین انرژی است. در این راستا یکی از وظایف دولت‌ها، یافتن ابزارهایی برای به حداقل رساندن شکاف کارایی انرژی اقتصاد ملی از طریق افزایش کارایی انرژی در اقتصاد است.

بدین منظور، در این پژوهش از تابع فاصله انرژی شپارد برای تعریف شاخص کارایی انرژی و از تکنیک تحلیل مرز تصادفی (SFA) برای تخمین شکاف کارایی انرژی در کشورهای منتخب تولیدکننده نفت و گاز طی سالهای 1990 الی 2022 استفاده نموده و به بررسی برخی از عوامل تاثیرگذار بر شکاف کارایی انرژی پرداخته ایم و مشاهده گردید شکاف کارایی انرژی طی سالهای مورد بررسی از 6% به 29% افزایش یافته است. همچنین متغیرسرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بهره‌وری کل عوامل‌ دارای تاثیر منفی و شهرنشینی دارای اثر مثبت بر شکاف کارایی انرژی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Energy Efficiency Gap in Oil producing Countries

نویسندگان [English]

  • Teimor Mohammadi 1
  • Azam Abbas Mohsen 2

1 Faculty of Economics, Allameh Tabatabai University

2 Student

چکیده [English]

Energy is a fundamental input in production, and its availability and use are essential for the social, economic, and technological advancement of a nation. Energy consumption and greenhouse gas emissions have been increasing along with rising production, primarily sourced from non-renewable resources. The increase in production and economic development has led to higher greenhouse gas emissions, resulting in climate change, which poses a new challenge for countries. Energy efficiency is the most beneficial way to reduce greenhouse gases and control energy supply. In this regard, one of the responsibilities of governments is to find tools to minimize the national economy's energy efficiency gap by increasing energy efficiency within the economy.

For this purpose, in this study, we used the Shephard energy distance function to define the energy efficiency index and the stochastic frontier analysis technique to estimate the energy efficiency gap in selected oil and gas producing countries from 1990 to 2022. We examined some factors influencing the energy efficiency gap and observed that the energy efficiency gap increased from 6% to 29% during the years under review. Additionally, foreign direct investment and total factor productivity have a negative impact, while urbanization has a positive impact on the energy efficiency gap.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy efficiency gap
  • Shepard'؛ s energy distance function
  • Stochastic Frontier Analysis