تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
سجاد ابراهیمی
محسن ابراهیمی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران
شهروز ابوالحسینی • مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق) رئیس مطالعات اقتصاد نفت / امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران
اسمعیل ابونوری
عباسعلی ابونوری دانشکده اقتصاد و حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
فرامرز اتباعی پژوهشگر
اکبر احمدی عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم اقتصادی
مهدی اخوان دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز، دانشگاه امام صادق (ع)
سید نصرا... ایراهیمی
حمیدرضا ارباب نهادها و سازمانهای منطقه‌ای و بین المللی انرژی عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی و محیط زیست دانشکده اقتصاد ، دانشگاه علامه طباطبایی
محمد آسیایی استادیار گروه اقتصاد انرژی دانشگاه علامه طباطبایی
علی اصغر اسماعیل نیا گتابی استادیار گروه اقتصاد انرژی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی
سمیه اعظمی کرمانشاه،بلوار شهید بهشتی، دانشگاه رازی،دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی، گروه اقتصاد
مهدی افخمی اردکانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت
زهرا افشاری عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
مجید آقایی سیاستگذاری‌های اقتصادی و مالی در حوزه‌های فوق‌الذکر در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی عضو هیات علمی
مهدی اکابری
حمید آماده عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
کریم امامی
سید ابوالقاسم امام زاده دانشگاه صنعت نفت
علی امامی میبدی • مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق) عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه
سیروس امیدوار هیئت علمی
حسین امیری سیاستگذاری‌های اقتصادی و مالی در حوزه‌های فوق‌الذکر در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
مهران امیرمعینی • مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق) معاون بازاریابی و عملیات گاز/ امور بین الملل شرکت ملی نفت
یعقوب اندایش استاد دانشگده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
بیژن باصری
علی اصغر بانوئی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده اقتصاد
محسن بختیار • سیاستگذاری‌های اقتصادی و مالی در حوزه‌های فوق‌الذکر در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی وزات نیرو
سجاد برخورداری عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
فاطمه بزازان مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق) عضو هیات علمی -دانشگاه الزهرا
مرتضی بهروزی فر • مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق) عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی
کامبیز پیکارجو • سیاستگذاری‌های اقتصادی و مالی در حوزه‌های فوق‌الذکر در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی استاد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
فتح الله تاری
مهدی تقوی
عاطفه تکلیف عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی
توان توان پور
حسین توکلیان دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
امیر جعفرزاده دکتری اقتصاد نفت و گاز دانشگاه علامه طباطبایی
محمد جلودار ممقانی هیات علمی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
مستانه جمشیدی
خلیل جهانگیری سیاستگذاری‌های اقتصادی و مالی در حوزه‌های فوق‌الذکر در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه
اسفندیار جهانگرد عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
افشین جوان عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی
سید محمدعلی حاجی میرزائی • مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق) عضو هیئت علمی/موسسه مطالعات بین المللی انرژی
کیومرث حیدری رئیس گروه برق و انرژی پژوهشگاه نیرو
حمیدرضا حری استادیار گروه اقتصاد،دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
غلام حسین حسن تاش
ایمان حقیقی
سید احسان خاندوزی دانشگاه علامه طباطبایی
فرهاد خداداد کاشی هیات علمی پیام نور
مرتضی خورسندی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبیی
موسی خوشکلام دانشگاه علامه طباطبایی
آرین دانشمند
پدرام داودی موسسه آموزش عالی پژوهش و برنامه ریزی
هادی دیباوند مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق) کارشناس ارشد اقتصاد/هلدینگ کیان
مسعود درخشان کارشناس
باقر درویشی عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
جلال دهنوی عضو هیات علمی گروه آموزشی اقتصاد- دانشگاه الزهراء (س)
تیمور رحمانی
حسین رضائی هیات علمی دانشگاه پیام نور
علی اصغر سالم عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مصطفی سلیمی فر استاد تمام گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
کیومرث سهیلی مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق) عضو هیئت علمی / دانشگاه رازی
سمیه شاه حسینی هیئت علمی دانشکده اقتصاد علامه
محمد شیریجیان • سیاستگذاری‌های اقتصادی و مالی در حوزه‌های فوق‌الذکر در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی دانشجو/دانشگاه امام صادق(ع)
شمس الله شیرین بخش دانشکده علوم اقتصادی-دانشگاه الزهرائ
محمدرضا شکوهی تمرکز بر هریک از موارد فوق الذکر با توجه به جایگاه و نقش جمهوری اسلامی ایران هیأت علمی دانشگاه صنعت نفت
محمد نبی شهیکی تاش هیئت علمی/دانشگاه سیستان و بلوچستان
سعید شوال پور عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت
علی صابری دانشجوی دکترا اقتصاد نفت و گاز- گرایش حقوق و قراردادها- دانشگاه علامه طباطبائی-معاون بودجه و منابع مالی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی
حامد صاحب هنر دکتری علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد صیادی • سیاستگذاری‌های اقتصادی و مالی در حوزه‌های فوق‌الذکر در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی مدرس دانشگاه
زین العابدین صادقی مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق) دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید با هنرکرمان، کرمان، ایران
سید کمال صادقی دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
علی صادقین سیاستگذاری‌های اقتصادی و مالی در حوزه‌های فوق‌الذکر در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی اقتصاد نفت و گاز، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده اقتصاد، تهران
مهدی صارم بانک مرکزی
اسماعیل صفرزاده عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
رضا طالبلو
جواد طاهرپور
علی طاهری فرد PhD Candidate in Economics, Faculty of Ferdwosi University
حسن طائی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه
سیدکمیل طیبی هیات علمی دانشگاه اصفهان
سمانه عابدی • مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق) دانشگاه علامه طباطبایی
قهرمان عبدلی عضو هیئت علمی دانشگده اقتصاد دانشگاه تهران
زهرا عزیزی عضو هیئت علمی
فاطمه عزیززاده عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
محمد عطیم زاده دانشجوی دکتری
هدیه علی شیری
محمد علیمرادی دانشگاه علامه طباطبائی
علیرضا غفاری سیاستگذاری‌های اقتصادی و مالی در حوزه‌های فوق‌الذکر در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی دانشجو
فرهاد غفاری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
شبنم فانی عضو هیئت علمی دانشکده علوم ریاضی و رایانه دانشگاه علامه طباطبائی
فرهاد فتح زاد
پریسا فتوحی مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق) شرکت نفت. معاونت بین الملل. رییس سرمایه گذاری
زهرا فتوره چی هییت علمی دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل،ایران
زکریا فرج زاده مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق) هیأت علمی دانشگاه شیراز
علی فریدزاد تمرکز بر هریک از موارد فوق الذکر با توجه به جایگاه و نقش جمهوری اسلامی ایران دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی
محمد حسن فطرس دانشگاه بوعلی همدان
اسماعیل فلاحی استادیار بخش اقتصاد کشاورزی-اقتصاد منابع طبیعی دانشگاه شیراز
شمسی قاسمی
عبدالرسول قاسمی عضو هیأت علمی دامشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
عبدالرسول قاسمی مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق) دانشکده اقتصاد
علیرضا قاسمی جاوید • مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق) دکترای مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
وحید قربانی پاشاکلایی پتروشیمی سبلان / کارشناس مالی
سید حسن قوامی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
جواد کاشانی رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
عباس کاظمی نجف آبادی تمرکز بر هریک از موارد فوق الذکر با توجه به جایگاه و نقش جمهوری اسلامی ایران دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی
شقایق کردنوری مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق) مدیر دفتر نظارت راهبردی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(اداره آمار)
غلامرضا کشاورز حداد عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
روح اله کهن هوش نژاد دانشگاه امام صادق (ع)
محمدمهدی مجاهدی مؤخر عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
شراره مجدزاده طباطبایی • مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق) عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
احمد محمدی
فرشته محمدیان دکتری اقتصاد نفت و گاز دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
شهرزاد محمدخانلی دانشگاه علامه طباطبائی
سعید مددی دانشگاه علامه طباطبایی
حبیب مروت هیئت علمی دانشگاه علامه
مهنوش میلانی
سیاب ممی پور • مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق) عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی
محمدرضا منجذب مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق) گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی تهران
داود منظور مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق) مدیر گروه اقتصاد انرژی- دانشگاه امام صادق ع
پریسا مهاجری عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه
روح الله مهدوی مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
روح الله مهدوی کارشناس ارشد موسسه مطالعات انرژی سبحان
محمدحسین مهدوی عادلی استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
محسن مهر ارا دانشگاه تهران
نادر مهرگان هیات علمی
میرحسین موسوی هیات علمی دانشگاه الزهراء
محمد مولایی
محمدجواد ناخدا کارشناس وزارت دارایی
یونس نادمی • اقتصاد سیاسی انرژی به ویژه در حوزه خلیج فارس استادیار اقتصاد، دانشگاه آیت الله العظمی بروچردی (ره)
زهرا نصراللهی عضو هیأت علمی دانشگاه یزد
محمدجواد نوراحمدی هییت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
محمد نوروزی • سیاستگذاری‌های اقتصادی و مالی در حوزه‌های فوق‌الذکر در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی پل مدیریت 200 متر بالاتر از درب اصلی دانشگاه امام صادق- مرکز تحقیقات میان رشته ای علوم انسانی اسلامی- مرکز رشد دانشگاه
کامبیز هژبرکیانی استاد گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
داریوش وافی نجار هیات علمی و پژوهشگر ارشد بازار نفت و انرژی
ویدا ورهرامی دانشگاه شهید بهشتی