تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

 
ردیف نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان
1 محسن بختیار سایر وزات نیرو
2 مستانه جمشیدی سایر دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
3 افشین جوان سایر عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی
4 داریوش وافی نجار سایر هیات علمی و پژوهشگر ارشد بازار نفت و انرژی
5 افشین جوان سایر عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی
6 میرحسین موسوی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء
7 حبیب مروت استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده اقتصاد
8 رضا طالبلو استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده اقتصاد
9 مهران امیرمعینی استادیار معاون بازاریابی و عملیات گاز/ امور بین الملل شرکت ملی نفت
10 امیر جعفرزاده سایر دکتری اقتصاد نفت و گاز دانشگاه علامه طباطبایی
11 علی اصغر بانوئی استاد عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده اقتصاد
12 محمد نوروزی سایر  مرکز تحقیقات میان رشته ای علوم انسانی اسلامی- مرکز رشد دانشگاه
13 مرتضی بهروزی فر استادیار عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی
14 کیومرث حیدری سایر رئیس گروه برق و انرژی پژوهشگاه نیرو
15 داود منظور دانشیار مدیر گروه اقتصاد انرژی- دانشگاه امام صادق ع
16 محمد صیادی استادیار مدرس دانشگاه
17 فرهاد فتح زاد   هیات علمی
18 فتح الله تاری استاد هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
19 محسن ابراهیمی دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران
20 مسعود درخشان استاد استاد دانشگاه علامه طباطبائی
21 محمدجواد ناخدا سایر کارشناس وزارت دارایی
22 جلال دهنوی استادیار عضو هیات علمی گروه آموزشی اقتصاد- دانشگاه الزهراء (س)
23 عباس کاظمی نجف آبادی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی
24 سمانه عابدی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
25 محمدحسین مهدوی عادلی استاد استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
26 جواد کاشانی دانشیار رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
27 محمدجواد نوراحمدی استادیار هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
28 سمیه شاه حسینی استادیار هیئت علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبائی
29 مصطفی توان پورپاوه   هیات علمی
30 حمید آماده استادیار عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
31 آرین دانشمند استادیار هیات علمی دانشکده حقوق علامه طباطبائی
32 علی امامی میبدی استاد عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
33 قهرمان عبدلی دانشیار عضو هیئت علمی دانشگده اقتصاد دانشگاه تهران
34 عاطفه تکلیف استادیار عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی
35 وحید قربانی پاشاکلایی استادیار پتروشیمی سبلان / کارشناس مالی
36 عبدالرسول قاسمی دانشیار عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
37 فرهاد خداداد کاشی استاد هیات علمی پیام نور
38 موسی خوشکلام استادیار  
39 مهدی اخوان سایر دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز، دانشگاه امام صادق (ع)
40 مصطفی سلیمی فر استاد استاد تمام گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
41 عباس کاظمی نجف آبادی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی
42 محسن ابراهیمی دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران
43 سیدکمیل طیبی استاد هیات علمی دانشگاه اصفهان
44 پریسا مهاجری استادیار عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
45 محسن ابراهیمی دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران
46 موسی خوشکلام استادیار استادیار دانشگاه الزهراء
47 حمیدرضا حری استادیار استادیار گروه اقتصاد،دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
48 سید محمدعلی حاجی میرزائی استادیار عضو هیئت علمی/موسسه مطالعات بین المللی انرژی
49 روح الله مهدوی استادیار کارشناس ارشد مکز مطالعات انرژی سبحان
50 نادر مهرگان استاد هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
51 سید محمدعلی حاجی میرزائی استادیار عضو هیئت علمی/موسسه مطالعات بین المللی انرژی
52 محمد صیادی استادیار هیات علمی دانشگاه خوارزمی
53 کامبیز هژبرکیانی استاد استاد گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
54 پریسا فتوحی سایر شرکت نفت. معاونت بین الملل. رییس سرمایه گذاری
55 حمید آماده استادیار عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
56 عباس کاظمی نجف آبادی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی
57 فرهاد خداداد کاشی استاد هیات علمی پیام نور
58 داود منظور دانشیار مدیر گروه اقتصاد انرژی- دانشگاه امام صادق ع
59 زین العابدین صادقی دانشیار دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید با هنرکرمان، 
60 ویدا ورهرامی استادیار دانشگاه شهید بهشتی
61 جلال دهنوی استادیار عضو هیات علمی گروه آموزشی اقتصاد- دانشگاه الزهراء (س)
62 زهرا فتوره چی دانشیار هییت علمی دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل،ایران
63 زهرا عزیزی استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء
64 سید کمال صادقی دانشیار دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
65 کریم امامی   هیات علمی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات
66 بیژن باصری   هیات علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز
67 شقایق کردنوری سایر مدیر دفتر نظارت  راهبردی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(اداره آمار)
68 علی طاهری فرد   هیات علمی دانشگاه امام صادق
69 محمد حسن فطرس استاد دانشگاه بوعلی همدان
70 مرتضی خورسندی   عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
login