اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 803
تعداد پذیرش 30
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 616
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 493

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 209
تعداد مشاهده مقاله 709074
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 303780
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 74 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 244 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 36 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 22 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 4 %