اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 849
تعداد پذیرش 31
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 638
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 507

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 211
تعداد مشاهده مقاله 770619
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 325939
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 79 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 257 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 38 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 22 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 4 %