آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1040
تعداد پذیرش 117
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 697
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 513

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 43
تعداد مقالات 308
تعداد مشاهده مقاله 1015353
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 404239
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 74 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 340 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 41 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 22 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 398 روز
درصد پذیرش 11 %