آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1098
تعداد پذیرش 155
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 711
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 515

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 49
تعداد مقالات 334
تعداد مشاهده مقاله 1117452
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 449800
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 73 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 294 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 42 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 22 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 299 روز
درصد پذیرش 14 %