آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 869
تعداد پذیرش 40
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 649
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 512

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 223
تعداد مشاهده مقاله 794916
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 337328
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 79 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 319 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 38 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 22 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 627 روز
درصد پذیرش 5 %