اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 831
تعداد پذیرش 31
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 628
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 500

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 215
تعداد مشاهده مقاله 744505
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 315500
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 77 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 257 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 37 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 22 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 4 %