ردیف نام نام خانوادگی رتبه علمی کشور شهر وابستگی سازمانی publons
1 مرتضی بهروزی فر استادیار ایران تهران عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی  
2 علی امامی میبدی استاد ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه  
3 پریسا فتوحی سایر ایران تهران شرکت نفت. معاونت بین الملل. رییس سرمایه گذاری  
4 جلال دهنوی استادیار ایران تهران عضو هیات علمی گروه آموزشی اقتصاد- دانشگاه الزهراء (س)  
5 آرین دانشمند استادیار ایران تهران استادیار گروه اقتصاد سیاسی و سیاستگذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبائی  
6 علی طاهری فرد استادیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق  
7 وحید قربانی پاشاکلایی استادیار ایران تهران پتروشیمی سبلان / کارشناس مالی  
8 سید محمدعلی حاجی میرزائی استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی/موسسه مطالعات بین المللی انرژی  
9 هادی اسماعیل پور مقدم استادیار ایران مشهد دانشگاه فردوسی مشهد  
10 سمیه شاه حسینی استادیار ایران تهران هیئت علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبائی  
11 میثم رافعی استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی  
12 زین العابدین صادقی دانشیار ایران کرمان  عضو هیات علمی دانشگاه شهید با هنرکرمان  
13 عبدالرسول قاسمی دانشیار ایران تهران عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی  
14 سعید شوال پور دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت  
15 محسن بختیار سایر ایران تهران وزات نیرو  
16 مصطفی شریف استادیار ایران تهران بازنشسته علمی دانشگاه علامه طباطبائی  
17 عباس عصاری آرانی استادیار ایران تهران مدیر گروه توسعه و برنامه ریزی اقتصادی - دانشگاه تربیت مدرس  
18 مسعود درخشان استاد ایران تهران عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی  
19 حمیدرضا حری استادیار ایران کرمان  عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان،   
20 عباس کاظمی نجف آبادی استادیار ایران تهران دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی  
21 کامبیز هژبرکیانی استاد ایران تهران عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات  
22 حسین صادقی استادیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس  
23 افشین جوان استادیار ایران تهران عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی  
24 نادر مهرگان استاد ایران تهران بازنشسته علمی دانشگاه همدان  
25 سید کمال صادقی دانشیار ایران تبریز دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز  
26 داریوش وافی نجار استادیار ایران تهران هیات علمی و پژوهشگر ارشد بازار نفت و انرژی  
27 محمدمهدی مجاهدی مؤخر استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی  
28 فرهاد خداداد کاشی استاد ایران تهران عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور  
29 داود منظور دانشیار ایران تهران مدیر گروه اقتصاد انرژی- دانشگاه امام صادق ع  
30 کیومرث حیدری سایر ایران تهران رئیس گروه برق و انرژی پژوهشگاه نیرو  
31 زهرا فتوره چی دانشیار ایران اردبیل عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی  
32 ویدا ورهرامی استادیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی  
33 محمد مهدی بحرالعلوم استادیار ایران تهران عضوهیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی   
34 عباس کاظمی نجف آبادی استادیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی  
35 محمدحسین مهدوی عادلی استادیار ایران مشهد عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد  
36 مهدی عسلی سایر        
37 مهران امیرمعینی استادیار ایران تهران معاون بازاریابی و عملیات گاز/ امور بین الملل شرکت ملی نفت  
38 محمد صیادی استادیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی  
39 پریسا مهاجری استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی  
40 مصطفی سلیمی فر استاد ایران مشهد عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد  
41 زهرا عزیزی استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء  
42 حبیب مروت استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی  
43 علی اصغر سالم استادیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی publons
44 محمدمهدی حاجیان استادیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی ره  
45 محمدرضا شکوهی استادیار ایران تهران عضو هیأت علمی دانشگاه صنعت نفت  
46 شقایق کردنوری سایر ایران تهران مدیر دفتر نظارت  راهبردی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(اداره آمار)  
47 کریم امامی سایر        
48 حسین امیری استادیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی  
49 موسی خوشکلام استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء  
50 رضا غلامی جمکرانی استادیار ایران قم عضو هیات علمی دانشگاه ازاد قم  
51 محمدحسن ملکی استادیار ایران قم عضو هیات علمی دانشگاه ازاد قم  
52 سعید دائی کریم زاده دانشیار ایران اصفهان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحداصفهان (خوراسگان).  
53 تیمور محمدی دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی   
54 محسن مهر ارا استادیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشگاه تهران  
55 علی فریدزاد دانشیار ایران تهران دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی publons
56 داریوش وافی نجار   ایران تهران هیات علمی و پژوهشگر ارشد بازار نفت و انرژی  
57 سید محمدرضا سیدنورانی دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشکده اقتصاددانشگاه علامه طباطبائی  
58 نصرا.. نفر استادیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی  
59 حسن طائی دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی  
60 رضا محسنی استادیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی  
61 سید جمال الدین محسنی  زنوزی دانشیار ایران ارومیه عضو هیات علمی اقتصاددانشگاه ارومیه  
62 احمد نوروزی سایر ایران تهران    
63 اسماعیل صفرزاده استادیار ایران تهران گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا  
64 علی اصغر بانوئی استاد ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی،  
65 پریسا مهاجری استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی  
66 محمد صیادی استادیار ایران تهران عضو هییت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی- تهران  
67 مستانه جمشیدی سایر ایران تهران دانشگاه علامه طباطبائی  
68 سیدمحسن عظیمی دخت استادیار ایران کرمان عضو هیات علمی دانشگاه شهیدباهنر کرمان  
69 عاطفه تکلیف استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی  
70 فتح الله تاری دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی  
71 سمانه عابدی استادیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی  
72 مرتضی خورسندی استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبیی  
73 حمید آماده دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی  
74 محسن ابراهیمی دانشیار ایران تهران عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران  
75 سید محمدعلی حاجی میرزائی استادیار ایران تهران عضو هیئت علمی/موسسه مطالعات بین المللی انرژی  
76 لطفعلی عاقلی استادیار ایران تهران پژوهشکده دانشگاه تربیت مدرس  
77 مهدی صادقی شاهدانی دانشیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق  
78 امراله امینی استادیار ایران تهران استادیار گروه اقتصاد اسلامی  
79 محمد شیریجیان استادیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)  
80 مرتضی تهامی پور زرندی استادیار ایران تهران عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی  
81 افسانه نعیمی فر استادیار ایران تهران گروه اقتصاد کشاورزی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی  
82 بیژن باصری استادیار ایران تهران استادیارگروه اقتصاد،واحد تهران مرکزی, دانشگاه آزاد اسلامی  
login