هدف عمده نشریه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با اقتصاد انرژی ایران می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. 

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

 • سیاستگذاری انرژی
 • تامین مالی پروژه های انرژی
 • تجارت بین المللی انرژی  
 • قیمت گذاری انرژی
 • مصرف انرژی
 • انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی
 • مدلسازی در حوزه انرژی 
 • بازار محصولات و مشتقات انرژی
 • چشم ­اندازهای عرضه و تقاضای انرژی
 • نهادهای بین المللی انرژی(IEA,ECT,OPEC)
 • برنامه ریزی انرژی
 • قراردادهای نفتی
 • مباحث سیاسی،اجتماعی و حقوقی انرژی
 • مبادلات الکترونیکی در بخش انرژی
 • تحولات ساختاری در بخش انرژی ایران و جهان
 • تحلیل های هزینه-فایده اقتصادی طرحهای انرژی
 • بازار نفت و رفتار قیمت نفت

به منظور دسترسی بهتر و سریعتر پژوهشگران و کتابخانه ها به آخرین یافته های پژوهشی در این زمینه، این نشریه اجازه دسترسی-آزاد به مقالات خود را به خوانندگان می دهد. این نشریه از پایگاههای اطلاعاتی مگ ایران (Magiran) و نورمگز (Noormags) برای ایجاد یک نظام بایگانی توزیعی برای کتابخانه ها و افراد استفاده می کند. همچنین این نظام بایگانی به مسولان کتابخانه ها اجازه می دهد گردآوری کامل از مقالات نشریه در اختیار داشته باشند.