نشانی: تهران- خیابان شهید بهشتی- نبش احمد قصیر- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی- دفتر فصلنامه اقتصاد انرژی ایران- کدپستی: 1513615411، تلفن:  2- 88725400 داخلی 374، نمابر: 88726388

آدرس وب سایت:

http://economics.atu.ac.ir

آدرس سامانه

http://jiee.atu.ac.ir/

پست الکترونیکی:

e-mail:JEEE@atu.ac.

 

 


شناسه امنیتی
CAPTCHA Image