نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری

2 اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد انرژی دانشگاه علامه طباطبایی

4 دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

صندوق توسعه ملی به عنوان یک صندوق توسعه‌ای با هدف تأمین منافع بین‌نسلی، جلوگیری از سرایت نوسانات درآمدهای نفتی به اقتصاد و نیز حمایت از طرح‌های توسعه‌ای کشور ایجاد شده است. با وجود این، تاکنون ارزیابی دقیقی ازچگونگی تأثیر تخصیص منابع این صندوق برمتغیرهای اقتصاد کلان صورت نگرفته است. لکن با مطالعه مدل های موفق جهانی اینگونه صندوق ها می توان علاوه بر تاثیرگذاری محدود این صندوق بر روی متغیرهای کلان اقتصادی در ایران، به نحوه تخصیص منابع آن نیز ایراداتی را وارد دانست. بر این اساس، هدف اصلی این تحقیق، طراحی یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا برای ارزیابی تأثیر تخصیص منابع صندوق توسعه ملی بر متغیرهای اقتصاد کلان با رویکرد تخمین بیزین با استفاده از داده‌های فصلی دوره 1400-1390 است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی نشان می‌دهد، در صورتی که صندوق توسعه ملی بخشی از منابع خود را صرف سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم نماید، اگرچه در ابتدای دوره (حدودا یکسال) آثار آن همانند قبل است اما پس از آن سطح تولید، سرمایه و سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد شد. همچنین نتایج حاصل از روش حداقل واریانس پورتفولیو نشان می‌دهد که از میان روش‌های موجود، خرید سهام شرکت های بازار سرمایه به صورت مستقیم و یا از طریق شرکت در افزایش سرمایه با روش سلب حق تقدم، سرمایه‌گذاری در انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری و همچنین سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد از جمله خرید املاک و مستغلات می‌تواند در یک سطح معین از ریسک، بازدهی بالاتری را نسبت به روش فعلی (تسهیلات به بنگاه‌ها) برای صندوق به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of the allocation of resources of the National Development Fund on the macroeconomic variables of Iran; The approach of stochastic dynamic general equilibrium model

نویسندگان [English]

  • EZATOLLAH TAYEBI 1
  • Teymur Mohammadi 2
  • morteza khorsandi 3
  • abdorasol ghasemi 3
  • mohammad sayadi 4

1 Ph.D. Candidate, Department of Economics, Allame Tabatabaei University,Iran

2 Professor, Department of Economics, Allame Tabatabaei University,Iran

3 Associate Professor, Department of Economics, Allame Tabatabaei University,Iran

4 Associate Professor, Department of Economics, Kharazmi University,Iran

چکیده [English]

The National Development Fund was established as a development fund with the aim of providing intergenerational benefits, preventing the spread of fluctuations in oil revenues to the economy, and also supporting the country's development plans. Despite this, until now, there has not been a detailed evaluation of how the allocation of resources of this fund affects macroeconomic variables. However, by studying and examining the successful global models of such funds, in addition to the limited impact of this fund on the macro-economic variables in Iran, there are also flaws in the way its resources are allocated. Based on this, the main goal of this research is to design a dynamic stochastic general equilibrium model to evaluate the impact of the allocation of National Development Fund resources on macroeconomic variables with the Bayesian estimation approach using quarterly data for the period 2011-2021. The results of the simulation show that if the National Development Fund spends part of its resources on direct and indirect investment, although at the beginning of the period (about one year) its effects are the same as before (only facilities), but after that the level of production, capital and investment will increase, which will lead to higher economic growth. Also, the results obtained from the minimum variance portfolio method show that among the existing methods, buying shares of capital market companies directly and investing in various types of investment funds, can bring higher returns than the current method (facilities) for the Fund at a certain level of risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Development Fund-
  • dynamic stochastic general equilibrium model
  • - Bayesian estimation
  • -direct investment
  • -minimum variance portfolio method