نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد ، گروه اقتصاد - - تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم تحقیقات

چکیده

از جمله مهم‌ترین عواملی که ثبات سیاسی - اقتصادی - اجتماعی را به خود وابسته کرده، مهار تورم است؛ زیرا کنشگری مردم‌کشش بالایی نسبت به ثبات تورم دارد؛ بنابراین کسب قدرت سیاسی در جوامع به ارائه برنامه برای کنترل تورم بستگی دارد. افزایش نرخ تورم بالا با بی‌ثباتی کلان اقتصادی، زیان‌دهی رفاهی، توزیع ناعادلانه ثروت و کاهش قدرت خرید خانوار، همراه است. پولیون رشد بی‌رویه حجم پول، کینزین‌ها اضافه تقاضا در بازار کالا، برخی فشار هزینه و افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی و نهادگرایان عوامل ساختاری و تنگناهای موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی و تجاری را عامل اصلی تورم می‌دانند. ازاین‌رو، شناخت عوامل مؤثر بر تورم و ارائه راهکار برای کنترل و کاهش تورم می‌تواند سبب عدالت اقتصادی - اجتماعی شود. مولفه‌های حکمرانی خوب نیز از کانال افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت نهادی و افزایش اثرگذاری سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی می‌تواند منجر به کاهش تورم شود. این پژوهش با هدف بررسی عوامل اثرگذار بر تورم با تأکید بر حکمرانی خوب در کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از روش گشتاور تعمیم‌یافته (GMM) در دوره زمانی (2021-2011) صورت گرفته است. نتایج حاصل شده بیانگر این است که وقفه تورم، تفاضل رشد تولید ناخالص داخلی از رشد نقدینگی اثر مثبت و حکمرانی خوب اثر منفی بر نرخ تورم داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting on Inflation with Emphasis on Good governance in Oil Exporting Countries

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Najafi 1
  • Abbas Memarnejad 2

1 Islamic Azad University Science and Research Branch

2 assistant professor, Department of Economics , School of Management and Economics - - Islamic Azad University Science and Research Branch , Tehran , Iran

چکیده [English]

Among the most important indicators that depend on political-economic-social stability is inflation control; because people's activism has a high tendency towards the stability of inflation; Therefore, gaining political power in societies depends on providing a program to control inflation. The increase in the high inflation rate is associated with macroeconomic instability, increased welfare, unfair distribution of wealth, and a decrease in household purchasing power. Monetarist considers excessive growth of money volume, excess demand in the commodity market, some cost pressure and increase in the price of production inputs, and institutionalists consider structural factors and bottlenecks in various economic and commercial sectors to be the main cause of inflation. Therefore, knowing the factors affecting inflation and providing a solution to control and reduce inflation can lead to socio-economic justice. The components of good governance can also lead to the reduction of inflation through the channel of increasing productivity and improving institutional quality and increasing the effectiveness of monetary and financial policies. This research aims to investigate the factors influencing inflation with an emphasis on good governance in oil exporting countries using the generalized moment method (GMM) in the time period (2011-2021). The obtained results indicate that the inflation break, the difference between GDP growth and liquidity growth had a positive effect and good governance had a negative effect on the inflation rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation
  • Liquidity growth
  • Good governance
  • Oil exporting countries