• مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
عوامل مؤثر بر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورهای عضو اوپک با استفاده از رویکرد داده‌های تابلویی

مرضیه عسگری؛ مرتضی خورسندی؛ عبدالرسول قاسمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/jiee.2023.73691.2007

چکیده
  انرژی‌های تجدیدپذیر، سازگاری بیشتری با محیط‌زیست دارند و تهیه و تولید آن‌ها از آلایندگی کمتری برخوردار است. علاوه بر این، ازآنجا که برای این دسته از انرژی‌ها، پایانی متصور نیست، لذا انرژی‌های تجدیدپذیر، روز به روز سهم بیشتری در سیستم تأمین انرژی جهان حتی در کشورهای دارای انرژی‌های فسیلی بر عهده می‌گیرند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ...  بیشتر

• مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
تأمین مالی پروژه‌های انرژی تجدید‌پذیر: مطالعه موردی منتخبی از کشورهای در حال توسعه

محبوبه فراهتی؛ لیلا سلیمی؛ مهدی قلی زاده ارات بنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1402

https://doi.org/10.22054/jiee.2024.76012.2042

چکیده
  عدم امنیت، وابستگی‌های سیاسی، ایجاد و افزایش مشکلات زیست‌محیطی از مهم‌ترین علل در تغییر رویکرد منابع تأمین انرژی از سوخت‌های فسیلی به منابع انرژی تجدیدپذیر می‌باشد. این تغییر رویکرد نیاز به افزایش در سطح حمایت‌های مالی و افزایش در سطح تکنولوژی در استحصال انرژی‌های تجدیدپذیر دارد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر روش‌های مختلف ...  بیشتر

• مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
بررسی اثرات سرمایه گذاری در حوزه انرژی تجدید پذیر بر متغیرهای کلان اقتصادی

یزدان گودرزی فراهانی؛ زلیخا مرسلی ارزنق؛ محسن مهر ارا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

https://doi.org/10.22054/jiee.2024.76804.2049

چکیده
  هدف مقاله حاضر بررسی اثر سرمایه گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران بوده است. در این راستا از اطلاعات آماری مربوط به دوره زمانی 1370-1400 استفاده شد. برای این منظور از روش تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده گردید. اطلاعات مورد استفاده در این مقاله از بانک مرکزی ایران و همچنین وزارت نیرو گردآوری شده است. چارچوب ...  بیشتر

• مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
اثر شوک قیمت نفت بر بازدهی بازار سهام ایران با استفاده از مدل چندک بر چندک

اصغر واحدی؛ اسمعیل ابونوری؛ پرویز ملک زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

https://doi.org/10.22054/jiee.2024.75045.2027

چکیده
  در این پژوهش اثر شوک قیمت نفت بر بازدهی بازار سهام ایران با رویکرد نوین چندک بر چندک ارزیابی شده است. بدین منظور ابتدا با روش خودرگرسیون برداری ساختاری، شوک قیمت نفت محاسبه شده است سپس با استفاده از رویکرد چندک بر چندک اثر شوک قیمت نفت بر بازده بازار سهام ایران بررسی شده است. جامعه آماری، داده‌های مربوط به متغیرهای نفت و شاخص قیمت سهام ...  بیشتر

• مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
تحلیل عرضه و تقاضای نفت خام در کشورهای صادرکننده نفت اوپک و تاثیر سیاست‌‌های پیشنهادی هیئت بین دولتی تغییر اقلیم (IPCC)

زینت گلی؛ حمید آماده؛ تیمور محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1402

https://doi.org/10.22054/jiee.2024.77060.2052

چکیده
  نگرانی‌های زیست محیطی و گرمایش کره زمین، تداوم استفاده از سوختهای فسیلی به ویژه نفت را با چالش مواجه نموده است. IPCC برای دستیابی به هدف محدود کردن افزایش دما به زیر 5/1درجه سلسیوس نسبت به دوران قبل از صنعتی شدن سناریوهایی با درنظر گرفتن کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و افزایش مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر تدوین کرده است. این موضوع برای اقتصادهای ...  بیشتر

• مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
بررسی آثار آستانه‌ای ساختار مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی سرانه بر انتشار کربن در محیط‌زیست: رهیافت رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)

سیدمحمدقائم ذبیحی؛ رستا کمالیان؛ فاطمه اکبری؛ علی اکبر ناجی میدانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

https://doi.org/10.22054/jiee.2024.75301.2032

چکیده
  مطالعه حاضر آثار آستانه‌ای دو متغیر ساختار مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی سرانه بر انتشار کربن را طی دوره زمانی 2002 الی 2019 برای 37 کشور منتخب (با سطح درآمد متوسط به‌ بالا) با استفاده از رویکرد غیرخطی الگوهای رگرسیونی انتقال ملایم پانلی موردمطالعه قرار داده است. برای این منظور، دو مدل مجزا با لحاظ نمودن دو متغیر انتقال ساختار مصرف انرژی ...  بیشتر

• مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
پیش بینی مقدار تقاضای برق در ایران: رویکرد تلفیقی الگوهای فضا-حالت و انتقال رژیم مارکوف

فریبرز پرتوی راد؛ تیمور محمدی؛ مهنوش عبداله میلانی؛ مرتضی خورسندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/jiee.2024.78556.2073

چکیده
  پیش بینی تقاضای برق از مهمترین مسائل سیستم انرژی الکتریکی است. با توجه به تحولات ساختاری تقاضای برق و واقعیتهای شکل گرفته در مصرف برق در بخشهای مختلف تقاضا، پیش بینی مقدار تقاضای برق دورنمای تحولات سیستم انرژی الکتریکی کشور را در میان مدت و بلند مدت روشن خواهد کرد. با بهره گیری از رویکردهای نوین، این پیش بینی از قابلیت اطمینان بالاتری ...  بیشتر

• مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
ارزیابی زیست‌‌محیطی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر‌ تولید برق از منظر انتشار CO2

رضا بخشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/jiee.2024.78595.2074

چکیده
  لزوم گسترده فعالیت‌های توسعه‌ای و روند درحال رشد تقاضای انرژی، احداث نیروگاه‌های جدید برای پاسخ به نیازها به امری ضروری تبدیل شده است. با توجه به مسائل زیست‌محیطی و پایان‌پذیر بودن منابع فسیلی، توجه به نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای گذار به تولید انرژی سبز به امری مهم تبدیل شده است. از موارد مهم در احداث سیستم‌های تولید انرژی علاوه‌بر ...  بیشتر

• مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
شکاف کارایی انرژی در کشورهای تولیدکننده نفت

تیمور محمدی؛ اعظم عباس محسن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1403

https://doi.org/10.22054/jiee.2024.79670.2090

چکیده
  انرژی یک نهاده اساسی در تولید است و در دسترس بودن و استفاده از آن برای رشد اجتماعی، اقتصادی و پیشرفت تکنولوژیکی یک ملت ضروری می‌باشد. مصرف انرژی و انتشار گازهای‌گلخانه‌ای همراه با افزایش تولید در حال افزایش بوده و بیشتر از منابع تجدیدناپذیر به دست می‌آید. افزایش تولید و توسعه اقتصادها، موجب افزایش گازهای گلخانه‌ای و در نتیجه، تغییرات ...  بیشتر

• مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر فرآیند جداسازی رشد اقتصادی از سوخت های فسیلی

محسن کاکاخانی؛ مجتبی الماسی؛ کیومرث سهیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1403

https://doi.org/10.22054/jiee.2024.72461.1983

چکیده
  یکی از اهداف اقتصاد سبز کاهش اثرات منفی زیست محیطی ناشی از استفاده از منابع طبیعی در اقتصادهای در حال توسعه است. بررسی جداسازی رشد اقتصادی از سوخت‏های فسیلی یک کار کلیدی می‏باشد که در مطالعات اندکی به این موضوع پرداخته‏ شده است..لذا هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر فرآیند جداسازی رشد اقتصادی از سوخت‏های ...  بیشتر

• مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
اثر مالیات شناور بر مصرف بنزین روی توزیع درآمد در مناطق شهری ایران براساس شبیه‌سازی داده‌های خرد با استفاده از مدل AIDS

علی اصغر سالم؛ سیاب ممی پور؛ معصومه عزیزخانی

دوره 13، شماره 49 ، دی 1402، ، صفحه 71-109

https://doi.org/10.22054/jiee.2024.72295.1981

چکیده
  قیمت‌گذاری بنزین و تخصیص بهینه منابع از مباحث همیشگی دولت و متخصصین می‌باشد. جهش روزافزون نرخ ارز، تفاوت زیادی بین قیمت اسمی و واقعی بنزین ایجاد نموده است. بدین‌منظور در مطالعه حاضر برای کاهش شکاف موجود، راهکار وضع مالیات شناور متناسب با مصرف بنزین پیشنهاد و اثر آن بر توزیع درآمد خانوار بررسی می‌شود. از طرف دیگر خاصیت تنازلی، ضعف ...  بیشتر

• مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
ارزیابی موانع اصلاح یارانه انرژی در ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)

محمد صیادی؛ حبیب سهیلی احمدی؛ راضیه سادات موسوی خالدی

دوره 13، شماره 49 ، دی 1402، ، صفحه 111-146

https://doi.org/10.22054/jiee.2023.74769.2024

چکیده
  یارانه انرژی مطابق ادبیات نظری شامل یارانه‌ آشکار و یارانه ضمنی (هزینه فرصت) است که هر دو نوع آن بر تصمیم‌گیری عاملین اقتصادی اثر می‌گذارد. با توجه‌به روند فزاینده مصرف انرژی و عدم علامت‌دهی صحیح قیمت به اصلاح مصرف، انتشار فزاینده گازهای گلخانه‌ای و مشکلات توزیعی کنونی یارانه انرژی، اصلاح یارانه‌ حامل‌های انرژی در ایران ضرورت ...  بیشتر

• مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
تأثیر رشد اقتصادی، مصرف انرژی‌های تجدیدناپذیر و شهرنشینی بر انتشار دی‌اکسیدکربن در کشورهای عضو اوپک

آرام امیرنیا

دوره 12، شماره 48 ، مهر 1402، ، صفحه 11-30

https://doi.org/10.22054/jiee.2023.72024.1975

چکیده
  مطالعه حاضر به تأثیر تولید ناخالص داخلی، جمعیت شهری و مصرف انرژی‌های تجدیدناپذیر بر انتشار دی‌اکسیدکربن در کشورهای عضو اوپک می‌پردازد. برای نشان دادن جزئیات یافته‌های خود، در این مطالعه از روش داده‌های تابلویی (پانل دیتا) تأثیر تولید ناخالص داخلی، افزایش جمعیت شهری و مصرف انرژی‌های تجدیدناپذیر بر انتشار دی‌اکسیدکربن را برای ...  بیشتر

• مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
ارائه مسیر بهینه تولید از میادین نفتی با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی، فنی و زیست‌محیطی

سمانه خاکسارآستانه؛ تیمور محمدی؛ حمید آماده

دوره 12، شماره 48 ، مهر 1402، ، صفحه 57-84

https://doi.org/10.22054/jiee.2023.73770.2009

چکیده
  امروزه به دلیل محدودیت در سوخت‌های فسیلی موضوع استفاده بهینه از آنها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در ادبیات بالادستی اقتصاد نفت و گاز واژه مترادف با این موضوع، مدیریت مخزن بوده که هدف آن بهینه‌سازی اقتصادی برداشت نفت و گاز با بهره‌گیری از عناصر مهندسی نفت، زمین‌شناسی، ابزارهای مدیریت و اقتصاد می‌باشد. در این مطالعه یکی ...  بیشتر

• مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
اثر قیمت انرژی‌های خانگی بر نابرابری: تحلیل جزئی ریزداده‌های ایران با سیستم تقاضای EASI

علی مزیکی؛ علی اصغر سالم؛ سپیده اسدی

دوره 12، شماره 48 ، مهر 1402، ، صفحه 137-167

https://doi.org/10.22054/jiee.2023.73754.2010

چکیده
  در تعرفه‌گذاری گاز و برق به عنوان دو جانشین جدی، مقوله «برابری» همواره مورد توجه سیاست‌گذار قرار می‌گیرد. برای بررسی این موضوع خانوارهای مورد مطالعه را به چارک‌های درآمدی و همچنین در گروه‌های مختلف از نظر ویژگی وضعیت تاهل، سن و تعداد فرزندان تقسیم‌بندی شده است. طبق نتایج تخمین تقاضای EASI برای جامعه آماری خانوارهای شهری در ...  بیشتر

• مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر آلودگی محیط زیست با تأکید بر مصرف نفت کوره در ایران

منصور زراء‌نژاد؛ آرام امیرنیا

دوره 12، شماره 46 ، فروردین 1402، ، صفحه 69-92

https://doi.org/10.22054/jiee.2023.67957.1970

چکیده
  هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر انتشار دی‌اکسیدکربن است، که به‌عنوان معیاری برای آلودگی محیط زیست در ایران برای دورۀ زمانی 1397-1352 استفاده شده است. به منظور اندازه‌گیری عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر آلودگی محیط زیست، لازم است که به مطالعه تأثیر کوتاه‌مدت و بلندمدت مصرف نفت کوره، شهرنشینی، رشد اقتصادی ...  بیشتر

• مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
برآورد و ارزیابی عملکرد اقتصادی - انرژی - محیط زیستی ایران با استفاده از شاخص ترکیبی 3EPI و مدل TVP

محمد صیادی؛ میلاد محمدخانی؛ حسین حافظی

دوره 12، شماره 46 ، فروردین 1402، ، صفحه 93-130

https://doi.org/10.22054/jiee.2023.73797.2011

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق طراحی شاخص عملکرد اقتصادی - انرژی - زیست‌محیطی «تری ای‌پی‌آی»[1] برای اقتصاد ایران با تعمیم روش‌شناسی خراموف و لی (2013) و ارزیابی نحوه اثرگذاری متغیرهای تحقیق روی شاخص ترکیبی عملکرد طی دوره زمانی 1991 تا 2021 در قالب مدل پارامترهای زمان - متغیر است. متغیرهای شاخص ترکیبی شامل نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، نسبت ...  بیشتر

• مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
تأثیر حذف فرضی بخش نفت خام و گاز طبیعی بر ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی با استفاده از الگوی داده - ستانده چندمنطقه‌ای

پریسا مهاجری؛ علی فریدزاد؛ فاطمه امیرجهانی

دوره 12، شماره 46 ، فروردین 1402، ، صفحه 151-175

https://doi.org/10.22054/jiee.2023.70782.1960

چکیده
  تولید نفت خام و گاز طبیعی به طور یکنواخت و همگن در بین استان‌های کشور توزیع نشده و بخش عمده‌ای از مصرف در استان‌هایی صورت می‌گیرد که نقش چندانی در تولید ندارند. بنابراین، وقوع هر اختلالی در تولید نفت و گاز می‌تواند به منزله تهدیدی برای تولید ناخالص داخلی تمامی استان‌ها قلمداد شود. در این مقاله با محاسبه جدول داده - ستانده چهار منطقه‌ای ...  بیشتر

• مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
اقتصاد سیاسی انرژی‌های تجدیدپذیر و سناریوهای آینده ایران در چشم‌انداز گذار انرژی 2050

علی اسمعیلی اردکانی؛ مرتضی شکری

دوره 12، شماره 45 ، دی 1401، ، صفحه 11-39

https://doi.org/10.22054/jiee.2023.71531.1971

چکیده
  در سال‌های اخیر، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی جهانی افزایش چشمگیری داشته است. این موضوع به‌ویژه برای کشوری مثل ایران که بخش اعظم اقتصاد آن متکی بر درآمدهای حاصل از سوخت‌های فسیلی است، پیامدهای ژئوپلیتیکی به دنبال خواهد داشت. مقاله حاضر با بررسی روند گذار اقتصاد جهانی و منطقه‌‌ای به سوی انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک، تلاش ...  بیشتر

• مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
تحلیل زنجیره ارزش تولید محصولات پتروشیمی و ارائه الگوی بهینه تولید محصولات پتروشیمی: کاربرد برنامه‌ریزی چند هدفه فازی در تولید محصولات پتروشیمی

حمید آماده؛ عبدالرسول قاسمی؛ حجت‌الله میرزائی؛ حمید بختیاری

دوره 12، شماره 45 ، دی 1401، ، صفحه 41-69

https://doi.org/10.22054/jiee.2023.72228.1979

چکیده
  در این مقاله به تحلیل زنجیره ارزش تولید محصولات پتروشیمی و ارائه الگوی بهینه تولید محصولات پتروشیمی در صنایع پتروشیمی وابسته به صندوق‌های بازنشستگی پرداخته شده است. جامعه مورد مطالعه شرکت پتروشیمی جم و مسجد سلیمان می‌باشد. دوره زمانی مورد نظر 5 سال می‌باشد. در جامعه مورد مطالعه، تصمیم‌گیرنده به‌طور همزمان با اهداف متناقضی روبه‌روست. ...  بیشتر

• مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
بهبود مدیریت انرژی و آسایش در ساختمان‌های هوشمند

اکرم بیگی؛ فریبا فتاحی

دوره 12، شماره 45 ، دی 1401، ، صفحه 71-93

https://doi.org/10.22054/jiee.2023.72590.1986

چکیده
  مدیریت بهینه مصرف انرژی در ساختمان‌ها پیامدهای مثبتی در اقتصاد خرد و کلان دارد. در مدیریت مصرف انرژی، علاوه بر کاهش مصرف راحتی ساکنان نیز باید مورد توجه باشد. مسئله مدیریت و زما‌بندی کارکرد وسایل الکتریکی خودکار و قابل‌برنامه‌ریزی در یک ساختمان هوشمند، یک مسئله بهینه‌سازی است که با توجه به تعداد وسایل الکتریکی و قابلیت‌های آن‌ها ...  بیشتر

• مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
محاسبه ریسک قیمت‌ نفت خام با استفاده از الگوی HM-GARCH و MRS-GARCH

مسلم نیلچی؛ علی فرهادیان

دوره 12، شماره 45 ، دی 1401، ، صفحه 145-169

https://doi.org/10.22054/jiee.2023.67848.1916

چکیده
  نفت خام منبع اصلی انرژی است و تقریباً یک سوم تولید جهانی انرژی را تشکیل می‌دهد. تلاطم در این بازار پیامدهای اقتصادی و مالی گسترده‌ای در پی خواهد داشت. به این دلیل، سرمایه‌گذاران هنگام سرمایه‌گذاری مالی در بازارهای نفت خام به منظور پوشش ریسک و تنوع پرتفوی، اهمیت زیادی برای پیش‌بینی تلاطم قائل هستند. استراتژی‌های سرمایه‌گذاری آن‌ها ...  بیشتر

• مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
طراحی مدل تعیین عوامل تأثیرگذار بر میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تأکید بر بازاریابی سبز در حوزه انرژی

محمدعلی آوینده؛ بیتا تبریزیان؛ مریم تیموریان

دوره 11، شماره 44 ، مهر 1401، ، صفحه 11-39

https://doi.org/10.22054/jiee.2023.70079.1954

چکیده
  سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از اصلی ترین نمودهای ((جهانی شدن در حوزه سرمایه گذاری)) است. امروزه عمده اقتصاددانان و دولت ها بر اهمیت حیاتی سرمایه گذاری خارجی تاکید فراوان دارند. از دید آنها این موضوع به ویژه در کشورهای در حال توسعه، برای شکل گیری جریان های رشد و توسعه اقتصادی اهمیت بسیار زیادی دارد. یکی از راه هایی که می توان به وسیله ...  بیشتر

• مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
پیش‌بینی بلندمدت تقاضای برق ایران (رویکرد مبتنی بر سناریوسازی با استفاده از رهیافت ترکیبی ARDL و ARIMA)

حسین حافظی؛ محبوبه دلفان

دوره 11، شماره 44 ، مهر 1401، ، صفحه 41-71

https://doi.org/10.22054/jiee.2022.70675.1959

چکیده
  بخش برق علاوه بر اینکه یکی از مهم‌ترین صنایع کشور محسوب می‌شود، از تأثیرگذارترین ارکان رشد و توسعه اقتصادی نیز به شمار می‌رود. بنابراین پیش‌بینی تقاضای برق با توجه به نقش‌های مختلفی که در اقتصاد یک کشور ایفا می‌کند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این راستا در مطالعه حاضر به پیش‌بینی تقاضای برق کشور با استفاده از رویکرد ترکیبی ...  بیشتر

• مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
تأثیر رشد اقتصادی، مصرف انرژی و شهرنشینی بر انتشار دی‌اکسیدکربن در کشورهای منتخب عضو اوپک: با رویکرد اقتصادسنجی فضایی

منصور زراء نژاد؛ حمیدرضا عبداللهیان؛ آرام امیرنیا؛ سهیل سعیدیان

دوره 11، شماره 43 ، تیر 1401، ، صفحه 61-83

https://doi.org/10.22054/jiee.2022.67935.1923

چکیده
  گسترش سریع مناطق شهری در کشورهای صادرکننده نفت خام عضو سازمان اوپک و وابستگی زیاد اقتصاد آن‌ها به مصرف نفت خام، باعث تغییرات جدی زیست‌محیطی در این کشورها شده است. ازاین‌رو بررسی عوامل تأثیرگذار بر انتشار دی‌اکسیدکربن مانند رشد اقتصادی، مصرف انرژی و شهرنشینی در این کشورها حائز اهمیت است. در این مقاله به بررسی تأثیر رشد اقتصادی، ...  بیشتر