نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مهندسی مالی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

نفت خام منبع اصلی انرژی است و تقریباً یک سوم تولید جهانی انرژی را تشکیل می‌دهد. تلاطم در این بازار پیامدهای اقتصادی و مالی گسترده‌ای در پی خواهد داشت. به این دلیل، سرمایه‌گذاران هنگام سرمایه‌گذاری مالی در بازارهای نفت خام به منظور پوشش ریسک و تنوع پرتفوی، اهمیت زیادی برای پیش‌بینی تلاطم قائل هستند. استراتژی‌های سرمایه‌گذاری آن‌ها اغلب به شدت تحت تأثیر رژیم‌های تلاطمی قرار می‌گیرد. زیرا، در دوره‌های زمانی مختلف بازارهای نفت خام؛ تلاطم‌های شدید و ملایم وجود دارد که به حرکت چرخه‌های اقتصادی نسبت داده می‌شود. پژوهش حاضر به مقایسه توانایی‌های پیش‌بینی مدل‌های تغییر رژیم مارکفی و مارکفی پنهان تلاطمی با مدل نامتقارن GJR_GARCH در بازارهای نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت و برنت پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد که مدل MRS-GJRGARCH از مدل HM_GJRGARCH در پیش‌بینی تلاطم در هر دو بازار بهتر عمل کرده است. درنتیجه، براساس مدل منتخب با استفاده دو معیار ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار به پیش‌بینی حداقل زیان و زیان مورد انتظار ماه دسامبر سال 2021 پرداخته شده است که نتایج نشان داد زیان مورد انتظار حاصل از سرمایه‌گذاری در بازار WTI بیشتر از بازار نفت برنت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Calculation of crude oil price risk using HM-GARCH and MRS-GARCH model

نویسندگان [English]

  • Moslem Nilchi 1
  • Ali Farhadian 2

1 Ph.D. in Financial Engineering, Yazd University, Yazd, Iran

2 Assistant Prof, Department of Management, Kashan University, Kashan , Iran

چکیده [English]

Crude oil is the main source of energy and accounts for about a third of world energy production. Turmoil in this market will have far-reaching economic and financial consequences. Because of this, Investors attach great importance to predicting volatility when investing in crude oil markets to hedge risk and portfolio diversification. However, their investment strategies are often strongly influenced by volatility because in different periods of crude oil markets, there are high and low fluctuations that are attributed to the movement of economic cycles. Accordingly, the present study compares the Markov regime switching (MRS) and hidden Markov (HM) volatility models with the GJR_GARCH asymmetric model on their forecasting capabilities in the WTI and Brent crude oil markets. Empirical results show that the MRS-GJRGARCH model performs better than the HM_GJRGARCH model in predicting volatility in both markets. Accordingly, using the two criteria of value at risk and the expected deficit, the minimum loss and the expected loss for December 2021 were predicted. The results show that the expected shortfall from investing in the WTI market is greater than the Brent oil market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crude Oil
  • Volatility Forecast
  • Market Risk
  • HM_GJRGARCH