نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

لزوم گسترده فعالیت‌های توسعه‌ای و روند درحال رشد تقاضای انرژی، احداث نیروگاه‌های جدید برای پاسخ به نیازها به امری ضروری تبدیل شده است. با توجه به مسائل زیست‌محیطی و پایان‌پذیر بودن منابع فسیلی، توجه به نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای گذار به تولید انرژی سبز به امری مهم تبدیل شده است. از موارد مهم در احداث سیستم‌های تولید انرژی علاوه‌بر درنظر گرفتن مسائل مالی، اقتصادی و مسائل جغرافیایی، بررسی اثرات زیست‌محیطی نیروگاه‌ها از منظر میزان انتشار گاز گلخانه‌ای است. هدف از این تحقیق تعیین نقش نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در انتشار کل ایجاد شده در یک سال از دوره بهره‌برداری است که از نرم افزار تجزیه و تحلیل RETscreen برای برآورد ضریب انتشار و روش تحلیلی هزینه‌‌_منافع برای ارزیابی اثرات زیست‌محیطی استفاده شده است. بر اساس نقش ارزش هر تن کربن دی‌اکسید و نرخ تنزیل اثرات زیست‌محیطی در برآورد ارزش هر تن کربن دی‌اکسید منتشر شده، ضریب انتشار سیستم‌های تجدیدپذیر صفر و برای سیستم‌های توربین گازی، موتور دوطرفه گازی، موتور دو طرفه بیوگاز و توربین بخار_زغال سنگ معادل 700، 747، 45 و 1،509 میلیارد ریال هزینه انتشار برآورد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Environmental assessment of renewable and non-renewable power plants for electricity generation from the perspective of CO2 emission

نویسنده [English]

  • reza bakhshi

university of tehran

چکیده [English]

The need for development is increasing and the demand for energy is rising. The construction of new power plants has become necessary to meet this growing demand. To protect the environment and conserve finite fossil fuels, renewable energy sources are crucial to the transition to green energy production. Examining the impact of energy production on the environment is crucial, and not just in terms of financial, economic and geographical factors. The aim of this study is to understand the contribution of renewable and non-renewable power plants to the total emissions generated over a one-year operating period. The RETscreen analysis software was used to estimate the emission coefficient and a cost-benefit analysis method was used to evaluate the environmental impact. The value of each ton of carbon dioxide and the discount rate for environmental effects are key factors in estimating the emission coefficient of the different energy systems. Renewable energy systems have an emission coefficient of zero, while gas turbine systems, two-way gas engines, two-way biogas engines and coal-fired steam turbines have emission coefficients of 700, 747, 45 and 1,509 billion rials, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • environmental effects
  • plant
  • renewable
  • non-renewable