نویسنده = تیمور محمدی
تعداد مقالات: 9
1. اثر قیمت گازطبیعی بر تاب‌آوری سیستم گازرسانی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1398

10.22054/jiee.2019.10416

خلیل قدیمی دیزج؛ تیمور محمدی؛ حمید آماده؛ عاطفه تکلیف


2. تئوری ارزش فرین و ارزش در معرض ریسک: کاربردی از بازار نفت اوپک

دوره 8، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 151-170

10.22054/jiee.2019.12301

مهتاب مهراسا؛ تیمور محمدی


3. تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای شبکه پویای تجارت بین ‏الملل نفت خام ایران

دوره 8، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 75-114

10.22054/jiee.2019.12299

مسعود شیرازی؛ عبدالرسول قاسمی؛ تیمور محمدی؛ علی فریدزاد؛ عاطفه تکلیف


6. تحلیل راهبرد‌های انرژی ایران در افق 1420 در چارچوب سناریوهای جهانی انرژی

دوره 6، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 89-121

10.22054/jiee.2018.8974

عبدالرسول قاسمی؛ عاطفه تکلیف؛ تیمور محمدی؛ فرشته محمدیان


7. قدرت بازاری اوپک: آزمون وجود رفتار همکارانه اعضای اوپک با رویکرد ARDL

دوره 6، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 133-151

10.22054/jiee.2017.8028

سیدمحمدشهاب طباطبائی اتابک؛ تیمور محمدی؛ مرتضی خورسندی


8. رویکردی تفکیکی جهت بررسی اثر قراردادهای نفتی بر روند تولید نفت خام کشورهای ایران و عربستان سعودی

دوره 5، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 1-34

10.22054/jiee.2017.7310

شیرکو بهادری؛ تیمور محمدی؛ فرشاد مومنی؛ عباس کاظمی نجف آبادی