نویسنده = عبدالرسول قاسمی
تعداد مقالات: 5
2. امکان سنجی تشکیل هاب گازی در ایران با استفاده از رویکرد SWOT

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 69-102

10.22054/jiee.2019.9917

طاهره رضایی؛ عاطفه تکلیف؛ عبدالرسول قاسمی


4. تحلیل راهبرد‌های انرژی ایران در افق 1420 در چارچوب سناریوهای جهانی انرژی

دوره 6، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 89-121

10.22054/jiee.2018.8974

عبدالرسول قاسمی؛ عاطفه تکلیف؛ تیمور محمدی؛ فرشته محمدیان


5. وارونگی عرضه گاز طبیعی و الگوی اولویت‌های راهبردی تخصیص گاز طبیعی به بخش‌های مختلف

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 1-32

10.22054/jiee.2017.7971

سید مرتضی الهی؛ عبدالرسول قاسمی؛ علی امامی میبدی