نویسنده = عبدالرسول قاسمی
تعداد مقالات: 6
1. تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای شبکه پویای تجارت بین ‏الملل نفت خام ایران

دوره 8، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 75-114

10.22054/jiee.2019.12299

مسعود شیرازی؛ عبدالرسول قاسمی؛ تیمور محمدی؛ علی فریدزاد؛ عاطفه تکلیف


3. امکان سنجی تشکیل هاب گازی در ایران با استفاده از رویکرد SWOT

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 69-102

10.22054/jiee.2019.9917

طاهره رضایی؛ عاطفه تکلیف؛ عبدالرسول قاسمی


5. تحلیل راهبرد‌های انرژی ایران در افق 1420 در چارچوب سناریوهای جهانی انرژی

دوره 6، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 89-121

10.22054/jiee.2018.8974

عبدالرسول قاسمی؛ عاطفه تکلیف؛ تیمور محمدی؛ فرشته محمدیان


6. وارونگی عرضه گاز طبیعی و الگوی اولویت‌های راهبردی تخصیص گاز طبیعی به بخش‌های مختلف

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 1-32

10.22054/jiee.2017.7971

سید مرتضی الهی؛ عبدالرسول قاسمی؛ علی امامی میبدی