نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این مقاله برای بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم تکانه­های نفتی بر تغییرات قیمت حقیقی محصولات منتخب کشاورزی در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت، از مدل Panel SVAR روی داده­های ماهانه (2018-2006) استفاده گردید. نتایج نشان می­دهد تکانه­های نفتی علاوه بر اثر مستقیم، به­طور غیرمستقیم و از طریق شوک­های تقاضای کل، ارزی و پولی، قیمت محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار می­دهند. واکنش قیمت این محصولات به انواع شوکها در دو گروه از کشورها بستگی به درجه جانشینی آنها با سوختهای فسیلی دارد. به­طوری­که تغییرات قیمت سویا و تاحدودی ذرت که در تولید سوختهای زیستی کاربرد دارند، به لحاظ جهت و الگو در دو گروه از کشورها متفاوت است؛ حال آن­که پویایی­های قیمت گندم در دو پانل شباهتهای زیادی با هم دارند. سهم شوک ارزی و نرخ بهره در توضیح تغییرات قیمت در کشورهای واردکننده بیشتر از کشورهای صادرکننده است که علت اصلی را در توسعه یافتگی بازارهای مالی در این کشورها می­توان جستجو کرد. همچنین تفاوت واکنش قیمت محصولات به شوکهای فردی و مشترک ارزی در دو گروه، ضرورت مطالعه جداگانه رفتار هر عضو پانل در پاسخ به این شوک را نشان داد. از این­رو با هدف نتیجه­گیری دقیق­تر و ارائه پیشنهادهای سیاستی، مدل جداگانه برای اقتصاد ایران نیز برآورد گردید

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Direct and indirect effects of oil shocks on the price of selected agricultural products in oil exporting and importing countries

نویسندگان [English]

  • Abdolrasoul Ghasemi 1
  • saeed Kayghobadi sani 2

2 Head of Economic Research Department/ Bank of Keshavarzi

چکیده [English]

In this paper, the Panel SVAR model has been utilized on monthly data (2006-2018) to study and compare the direct and indirect effects of oil shocks on real price changes of selected agricultural products in oil exporting and importing countries. The results show that oil shocks, besides direct effect, indirectly affect the prices through aggregate demand, currency and monetary shocks. The response of selected products to different types of shocks in two panels, depends on their degree of substitution to fossil fuels. As the soybeans and to some extent corn price changes, which are most used in the production of biofuels, vary by direction and pattern in two panels, while the price dynamics of wheat is similar. The share of currency shocks and interest rates in explaining price changes in importing countries is higher than the exporting countries, which the main cause can be traced to the more developed financial markets in importing ones. Also, the difference in price response to idiosyncratic and common currency shock in two panels indicates the necessity to study the behavior of each panel member separately. Therefore, a separate model for Iranian economy was also estimated for the purpose of more precise conclusions and policy proposals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil Shocks
  • Monetary and Currency shocks
  • Prices of agricultural products
  • Panel SVAR model