1. رانت نفت و فرار مغزها در کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک

حدیث احدی؛ یونس نادمی؛ رامین خوچیانی

دوره 8، شماره 30 ، بهار 1398، صفحه 1-21

http://dx.doi.org/10.22054/jiee.2019.10485

چکیده
  امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه با مشکل مهاجرت افراد تحصیل کرده مواجه اندکه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی صادر کننده نفت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از راﻧﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮد. منابع طبیعی با تشدید رفتارهای رانت جویانه بر انگیزه و رفاه نخبگان اثر گذاشته و در نهایت فرار مغزها از کشورها را تشدید می­کند. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ رانت ...  بیشتر

2. تأثیر تکانه‌های قیمتی نفت بر رشد اقتصادی و تورم کشورهای منتخب با تأکید بر تکانه‌های ناشی از ریسک سیاسی اوپک

علی تک روستا؛ پریسا مهاجری؛ تیمور محمدی؛ عباس شاکری

دوره 8، شماره 30 ، بهار 1398، صفحه 23-60

http://dx.doi.org/10.22054/jiee.2019.10486

چکیده
  در این ‌پژوهش، تأثیر شوک‌های قیمت نفت بر متغیرهای مهم اقتصاد کشورهای اوپک با توجه به منشا این شوک‌ها مورد تحلیل قرار می‌گیرد. عوامل گوناگونی در ایجاد این شوک‌ها اثر گذارند اما شوک‌های امنیت ملی اوپک یکی از مهم‌ترین آنها است. در این پژوهش بر اهمیت شاخص امنیت ملی کشورهای اوپک در ایجاد شوک‌های نفتی تاکید شده، و بر این اساس، تأثیر ...  بیشتر

3. مقایسه آثار اقتصادی به‏کارگیری مالیات بر انتشار کربن و مالیات بر قیمت انرژی در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه

اسفندیار جهانگرد؛ علی اصغر بانوئی؛ سجاد برخورداری؛ حمید آماده؛ امیر دودابی تژاد

دوره 8، شماره 30 ، بهار 1398، صفحه 61-92

http://dx.doi.org/10.22054/jiee.2019.10487

چکیده
  مالیات‏های زیست‏محیطی شامل مالیات بر کربن و مالیات بر قیمت انرژی، علاوه بر هدف اصلی سیاست‌گذار، به شیوه‏ای متفاوت سایر متغیرهای اقتصادی را نیز متأثر می‏کنند. در این مقاله، اثر اعمال این دو نوع مالیات در دو سناریوی بازتوزیع و عدم بازتوزیع یکجای درآمد مالیاتی بین خانوارها، مورد سنجش قرار گرفته است. نتیجه شبیه‏سازی‏ها نشان ...  بیشتر

4. تعیین یک شاخص ترکیبی برای اندازه‌گیری میزان امنیت عرضه برق در ایران

حشمت اله عسگری؛ عباس بهنود

دوره 8، شماره 30 ، بهار 1398، صفحه 93-122

http://dx.doi.org/10.22054/jiee.2019.10488

چکیده
  با توجه به وابستگی صنایع و بنگاه­های تولیدی و در کل اقتصاد یک کشور به عرضه مداوم انرژی و نیز از طرفی ارائه یک شاخص و سنجه کلی برای ارزیابی از مداومت و پایداری عرضه انرژی  دارای اهمیت بالایی می­باشد. بررسی امنیت  عرضه  انرژی برق با استفاده از انواع شاخص ­ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته که با توجه به انتخاب نوع شاخص و نیز ...  بیشتر

5. آثار مستقیم و غیرمستقیم تکانه‌های نفتی بر قیمت محصولات منتخب کشاورزی در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت

عبدالرسول قاسمی؛ سعید کیقبادی ثانی

دوره 8، شماره 30 ، بهار 1398، صفحه 123-152

http://dx.doi.org/10.22054/jiee.2019.10489

چکیده
  در این مقاله برای بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم تکانه­های نفتی بر تغییرات قیمت حقیقی محصولات منتخب کشاورزی در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت، از مدل Panel SVAR روی داده­های ماهانه (2018-2006) استفاده گردید. نتایج نشان می­دهد تکانه­های نفتی علاوه بر اثر مستقیم، به­طور غیرمستقیم و از طریق شوک­های تقاضای کل، ارزی و پولی، قیمت محصولات ...  بیشتر

6. بررسی ارتباط متقابل رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه انسانی در کشورهای منتخب حوزه منا (MENA)

وحید محمدی؛ هاجر مظقری؛ فریدون اسعدی

دوره 8، شماره 30 ، بهار 1398، صفحه 153-184

http://dx.doi.org/10.22054/jiee.2019.10490

چکیده
  توسعه انسانی یکی از جنبه­های مهم توسعه در هر کشور می­باشد که عوامل متعددی بر آن تاثیر گذارند. در این مطالعه ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی، مصرف سرانه انرژی و توسعه انسانی و عوامل موثر بر آن­ها در یک مدل معادلات همزمان داده­های تابلویی مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای 12 کشور منتخب منطقه منا طی دوره 1997 تا 2015 بررسی شد. ...  بیشتر