دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 1-212 
3. تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای شبکه پویای تجارت بین ‏الملل نفت خام ایران

صفحه 75-114

10.22054/jiee.2019.12299

مسعود شیرازی؛ عبدالرسول قاسمی؛ تیمور محمدی؛ علی فریدزاد؛ عاطفه تکلیف


6. بررسی آثار مکانیسم قیمت‌گذاری گاز غنی بر دریافتی طرفین در قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی

صفحه 171-212

10.22054/jiee.2019.12302

حسین ویسی؛ حامد صاحب هنر؛ فریدون اسعدی؛ مصطفی پورکاوه دهکردی؛ علی طاهری فرد