• مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
ارتباط متقابل انرژی‌های پاک،‌ توسعه سرمایه‌های داخلی و خارجی،‌ رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست در منتخبی از کشورهای در حال توسعه با رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی

آزیتا شیخ بهایی؛ سعید دائی کریم زاده؛ سارا قبادی

دوره 10، شماره 40 ، مهر 1400، صفحه 11-37

https://doi.org/10.22054/jiee.2021.58918.1827

چکیده
  این مطالعه به بررسی ارتباط متقابل انرژی‌های پاک،‌ توسعه سرمایه‌های داخلی و خارجی، ‌رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست در گروهی از کشورهای در حال توسعه طی سال‌های 2018-1995 با کمک سیستم معادلات هم‌زمان و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی می‌پردازد. به منظور برآورد تأثیر توسعه سرمایه‌های داخلی و خارجی از سه شاخص مختلف سرمایه‌گذاری مستقیم ...  بیشتر

• مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
تأثیر مصرف انرژی برق‌آبی بر انتشار گاز دی‌اکسیدکربن، ردپای اکولوژیکی و ردپای کربن در ایران

اسماعیل صفرزاده؛ انسیه شاد استانجین

دوره 10، شماره 40 ، مهر 1400، صفحه 39-61

https://doi.org/10.22054/jiee.2022.67134.1901

چکیده
  گرم شدن فزاینده جهان نتیجه تجمع تدریجی گازهای گلخانه‌ای در محیط زندگی است. سیستم تولید انرژی به طور اعم و تولید برق به طور اخص یکی از عوامل مؤثر در تولید گازهای گلخانه‌ای است. بنابراین از یک طرف ملاحظات زیست‌محیطی و از طرف دیگر محدودیت منابع فسیلی تغییر سیستم تولید انرژی و جایگزینی سوخت‌های فسیلی را ضروری ساخته است. در این راستا ...  بیشتر

مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
مقایسه الگوی تولید بهینه قراردادهای بیع متقابل و مشارکت در تولید: مطالعه موردی میدان نفتی فروزان

محمد شیریجیان؛ علی طاهری فرد

دوره 10، شماره 40 ، مهر 1400، صفحه 63-94

https://doi.org/10.22054/jiee.2022.65446.1881

چکیده
  در این مطالعه الگوی تولید بهینه نفت از میدان نفتی فروزان با استفاده از روش کنترل بهینه گرادیان کاهشی تعمیم‌یافته (GRG) در چارچوب قرارداد بیع متقابل در قالب یک سناریو و در چارچوب قرارداد مشارکت در تولید برحسب مقادیر مختلف نسبت مالی نفت فایده در قالب سه سناریو استخراج و با یکدیگر مقایسه می‌شوند. از مقایسه مسیر بهینه تولید نفت از میدان ...  بیشتر

• سیاستگذاری‌های اقتصادی و مالی در حوزه‌های فوق‌الذکر در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی
تدوین راهبردهای بهبود فرآیند تولید صیانتی از میدان نفتی‌پارسی

سمانه عابدی؛ خسرو رضایی میرقاید

دوره 10، شماره 40 ، مهر 1400، صفحه 95-124

https://doi.org/10.22054/jiee.2022.67608.1913

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف آسیب‌شناسی تولید صیانتی از میدان نفتی پارسی و ارائه راهکارهای بهبود فرآیند آن انجام شده است. برای این منظور از رویکرد سوات و تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه‌های تکمیل‌شده توسط کارشناسان و متخصصین شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در سال 1400 بهره گرفته شده است. نتایج بیانگر آن است که وضعیت تولید صیانتی از میدان ...  بیشتر

• مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
بررسی رابطه علّیت بین مصرف انرژی و تولید ناخالص استان‌های ایران با استفاده از تحلیل موجک با داده‌های پانل

مریم محمدی؛ شهرام فتاحی؛ کیومرث سهیلی

دوره 10، شماره 40 ، مهر 1400، صفحه 125-159

https://doi.org/10.22054/jiee.2022.63988.1869

چکیده
  این پژوهش به بررسی همبستگی و رابطه علّیبین مصرف حامل‌های انرژی و تولید ناخالص استان‌های ایران با استفاده از روش موجک با داده‌های پانل و آزمون علّیت دومیترشو ـ هرلین در بازه زمانی (1396-1367) می‌پردازد. از نتایج تجزیه و تحلیل همبستگی مشاهده می‌شود که الگوی همبستگی بین مصرف انرژی و تولید ناخالص استانی در حامل‌های مختلف انرژی متفاوت می‌باشد. ...  بیشتر

• اقتصاد سیاسی انرژی به ویژه در حوزه خلیج فارس
تأثیر سیاست‌های انرژی آمریکا بر اوپک در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ

مجیدرضا مومنی

دوره 10، شماره 40 ، مهر 1400، صفحه 161-181

https://doi.org/10.22054/jiee.2022.67996.1926

چکیده
  سازمان اوپک با هدف ایفای نقش بیشتر در نظام انرژی بین‌المللی تأسیس می‌شود و در گذر زمان بازیگران و دولت‌های فرااوپکی نیز در تلاش بوده‌اند تا بر عملکرد و جایگاه این سازمان نفوذ داشته باشند. یکی از این بازیگران ایالات متحده آمریکا بوده است که حتی پس از کشف فناوری شیل که تبدیل به عرضه‌کننده بزرگ نفت می‌شود، با اتخاذ سیاست‌ها و طرح‌های ...  بیشتر