نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روابط بین الملل ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

سازمان اوپک با هدف ایفای نقش بیشتر در نظام انرژی بین‌المللی تأسیس می‌شود و در گذر زمان بازیگران و دولت‌های فرا اوپکی نیز در تلاش بوده‌اند تا بر عملکرد و جایگاه این سازمان نفوذ داشته باشند. یکی از این بازیگران ایالات‌متحده آمریکا بوده است که حتی پس از کشف فناوری شیل که تبدیل به عرضه‌کننده بزرگ نفت می‌شود، با اتخاذ سیاست‌ها و طرح‌های گوناگون بر این سازمان نفوذ نماید. بنابراین، این پژوهش سعی دارد تا به این پرسش اساسی بپردازد که سیاست‌های انرژی آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ چه تأثیری بر اوپک داشته است؟ در پاسخ به این پرسش مهم این فرضیه مطرح می‌شود که با کشف فناوری شیل و گسترش آن در دوره ریاست جمهوری ترامپ، آمریکا سعی داشته با رویکردی جدیدی در راستای استقرار یک نظم نوین بین‌المللی انرژی و همچنین ایجاد تغییر در ژئوپلیتیک سنتی انرژی، سازمان اوپک را به حاشیه براند. این پژوهش با روش تبینی و کاربست نظریه رئالیسم و همچنین استفاده از منافع اولیه و ثانویه مشتمل بر اسناد، گزارش‌ها، سخنرانی‌ها، کتب، مقالات و سایت‌های اینترنتی معتبر به تحلیل موضوع می‌پردازد. در پایان، یافته‌های پژوهش مؤید این واقعیت است که برای مسئولین و سیاستگذاران ایران ضروری است تا با شناخت و درک سیاست‌های انرژی آمریکا به ویژه در دوران ترامپ و تحولات نظام انرژی جهانی، سعی در رفع تحریم‌ها و همچنین زمینه بازگشت ایران به‌عنوان یکی از بازیگران مهم حوزه انرژی در نظام بین‌الملل را فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The impact of US energy policies on OPEC during Trump's presidency

نویسنده [English]

  • majidreza momeni

Assistant Professor, Department of International Relations, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba’i University

چکیده [English]

OPEC was established to play a greater role in the international energy system, and over period of time, the trans-OPEC states have tried to influence the functioning and status of organization. One of these actors has been the United States, which has influenced the organization by adopting various policies and plans, even after the discovery of Shale technology, which is becoming a major supplier of oil. In this regard, this piece of research seeks to address this important question as of how has the US energy policies during the Trump presidency affected OPEC? to answer the question, it is hypothesized that with the discovery of Shale technology and its expansion during Trump's presidency, the United States has tried to establish a new international energy order as well as to change the traditional energy geopolitics in order to sideline the organization. This research analyzes the issue by applying the theory of realism as well as using explanatory method with primary and secondary data including documents, reports, speeches, books, articles and valid websites. Finally, the findings of the study emphasize the fact that it is necessary for Iranian officials and policymakers to know and understand US energy policies, especially during the Trump era and developments in the global energy system so that to be able to try moderating the consequences of the sanctions and paving the way for Iran’s return as one of the significant players of the field of energy in the international system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • USA
  • OPEC
  • Energy
  • Trump
  • New International Energy Order