نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/دانشگاه امام صادق(ع)

2 استاد/دانشگاه امام صادق

10.22054/jiee.2022.65446.1881

چکیده

در این مطالعه الگوی تولید بهینه نفت از میدان نفتی فروزان با استفاده از روش کنترل بهینه گرادیان کاهشی تعمیم یافته (GRG) در چارچوب قرارداد بیع متقابل در قالب یک سناریو و درچارچوب قرارداد مشارکت در تولید برحسب مقادیر مختلف نسبت مالی نفت فایده در قالب سه سناریو استخراج و با یکدیگر مقایسه می‌شوند. از مقایسه مسیر بهینه تولید نفت از میدان مذکور درچارچوب این دو قرارداد نتیجه گرفته می‌شود با افزایش نسبت نفت فایده و متعاقباً افزایش سهم پیمانکار (یا شرکت نفت خارجی) به عنوان طرف بهره بردار قرارداد مشارکت در تولید، سطح تولید سالانه و تولید انباشتی بهینه از میدان فروزان افزایش می‌یابد و با افزایش نسبت نامبرده از یک مقدار آستانه‌ای، حتی بالاتر از سطح تولید سالانه و انباشتی بهینه قرارداد بیع متقابل قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of the optimal production path of Buy Back and Production Sharing Contracts: A Case Study of Foruzan Oil Field

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shirijian 1
  • Ali Taherifard 2

2 Instructor/Imam Sadiq University

چکیده [English]

In this study, the optimum oil production path from Foruzan oil field is extracted and compared using the generalized reduced gradient (GRG) optimal control method in the framework of Buy Back contract in the form of a scenario and in the framework of the Production Sharing Contract in terms of different amounts of profit oil ratio in the three scenarios. Comparing the optimal path of oil production from the field in the framework of these two contracts is concluded that annual production level and cumulative production will increase by increasing the profit oil ratio and subsequently increasing the share of the contractor (or foreign oil company) as the operator of the production sharing contract. The optimum increases from Forouzan field and by increasing the mentioned ratio from a threshold value, it is even higher than the level of annual production and optimal accumulation of the Buy Back contract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buy Back Contract
  • Production Sahring Contract
  • Optimal Production
  • Generalized Reduced Gradient
  • ratio of profit oil