• سیاستگذاری‌های اقتصادی و مالی در حوزه‌های فوق‌الذکر در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی
آزمون غیرخطی بودن ریشه واحد در قیمت‌های نفت خام

محسن اسلامی؛ علیرضا نجارپور

دوره 12، شماره 47 ، تیر 1402، صفحه 11-46

https://doi.org/10.22054/jiee.2023.68873.1939

چکیده
  دلایل منطقی حاکی از آن است که قیمت‌های نفت خام از الگوهای غیرخطی تبعیت می‌کند. با این حال پژوهش‌های که پیش از این صورت گرفته است به منظور بررسی وجود ریشه واحد فرض خطی را لحاظ کرده‌اند. آزمون‌های خطی ریشه واحد همچون دیکی فولر تعمیم یافته، فیلیپس پرون و کی پی اس اس برای مدل‌های خطی ارائه شده‌اند. این آزمون‌ها مناسب سری‌های زمانی ...  بیشتر

مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
ارائه شاخصی ترکیبی برای اندازه‌گیری و ارزیابی امنیت انرژی در ایران

اسماعیل ترکمنی؛ محمد حسن فطرس

دوره 12، شماره 47 ، تیر 1402، صفحه 47-78

https://doi.org/10.22054/jiee.2023.72989.1991

چکیده
  تأمین انرژی و تضمین امنیت انرژی برای کشورها هدف حیاتی برای دستیابی به رشد و توسعه پایدار است. امنیت انرژی توانایی یک کشور برای برآوردن تقاضای انرژی فعلی و آتی و همچنین تاب‌آوری و واکنش به حداقل‌سازی تکانه‌های سیستمی اختلال در عرضه را فراهم می‌کند. در این مطالعه با استفاده از پنج بعد: موجود بودن، در دسترس بودن، مقرون به صرفه بودن، ...  بیشتر

مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
بررسی تأثیر ریسک‌های کشوری در رابطه بین مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و رشد اقتصادی

اکبر شیدائی حبشی؛ سید کمال صادقی؛ داود بهبودی

دوره 12، شماره 47 ، تیر 1402، صفحه 79-100

https://doi.org/10.22054/jiee.2023.74029.2014

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی سطوح مختلف ریسک کشوری و نقش آن در رابطه بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی در کشور ایران، طی دوره زمانی (2021-1997) است. این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ روش علّی - تحلیلی بوده و روش جمع‌آوری اطلاعات نیز از نوع اسنادی - کتابخانه‌ای است. بعد از محاسبه مقدار آستانه هر متغیر، تأثیر مصرف انرژی تجدیدپذیر ...  بیشتر

مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
بررسی پویایی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و تخریب محیط زیست (شواهدی ازکشورهای در حال توسعه)

مریم طیاری؛ محمود محمودزاده؛ میرحسین موسوی

دوره 12، شماره 47 ، تیر 1402، صفحه 101-127

https://doi.org/10.22054/jiee.2023.74581.2021

چکیده
  هدف این مقاله ارزیابی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اثر ردپای اکولوژیکی از دیدگاه اثر فردی و روند ذخایر کشورها و نو ع زمین در 113 کشور منتخب در حال توسعه با بهره گیری از روش پنل دیتا در دوره زمانی 2018-1992 است. نتایج نشان می‌دهد که افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه موجب افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای وانتشار دی‌اکسیدکربن وافزایش اثر ردپای ...  بیشتر

کمی‌سازی مفهوم تولید صیانتی از مخازن نفت با استفاده از بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک

فاطمه غلامی؛ فاضل مریدی فریمانی؛ حمیدرضا شاهوردی

دوره 12، شماره 47 ، تیر 1402، صفحه 129-154

https://doi.org/10.22054/jiee.2023.73086.1994

چکیده
  علی‌رغم کاهش سهم نفت در سبد انرژی دنیا مقدار مطلق مصرف نفت رو به افزایش است و همچنان نفت در کانون تحولات اقتصادی و سیاسی است و کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز تلاش می‌کنند حداکثر بهره‌برداری را از این ذخایر بنمایند. در کشور ما نیز سیاست‌گذاری‌ها و قانون‌گذاری‌ها متعددی در ارتباط با نفت و گاز صورت گرفته و تأکیدات فراوانی بر حداکثر ...  بیشتر

• سیاستگذاری‌های اقتصادی و مالی در حوزه‌های فوق‌الذکر در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی
بررسی اعتبار حقوقی به‌کارگیری الگوی امتیازی در ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز طبیعی در مخازن تخلیه‌شده هیدروکربنی

علی قدمیاری؛ محمدمهدی حاجیان

دوره 12، شماره 47 ، تیر 1402، صفحه 155-176

https://doi.org/10.22054/jiee.2023.70583.1957

چکیده
  ذخیره‌سازی زیر زمینی گاز طبیعی در مخازن تخلیه شده هیدروکربنی، از سالیان گذشته همواره مد نظر کشورهای پیشرو در عرصه نفت و گاز بوده تا بتوانند از این طریق بر عدم تعادل در عرضه و تقاضای فصلی غالب شوند و ضمن مدیریت موثر و کارآمد مخازن در طول زمان، امنیت عرضه گاز و ایفای تعهدات بین‌المللی را تضمین نمایند. مهیا نمودن بستر قانونی و ارائه الگوی ...  بیشتر