• مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
تأثیر فساد اداری و ریسک سیاسی بر شدت انرژی کشورهای منتخب حوزه منا

محمدصادق ادیبیان؛ علی امامی میبدی؛ هادی اسماعیل پور مقدم

دوره 11، شماره 41 ، بهمن 1400، صفحه 11-32

https://doi.org/10.22054/jiee.2022.66326.1893

چکیده
  فساد اداری و ریسک سیاسی از عوامل مهم تأثیرگذار بر اقتصاد کشورهاست که می‌تواند جنبه‌های مختلفی از زندگی مردم را تحت تأثیر خود قرار دهد. از سوی دیگر، یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی که نشانگر نحوه و شدت مصرف انرژی است و به عبارتی میزان انرژی‌بری در هر کشور را نشان می‌دهد، شدت انرژی می‌باشد. شدت انرژی شاخص بسیار مهمی است که توسط آن می‌توان ...  بیشتر

مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
نقش شدت انرژی در تأثیر نامتقارن تولید بر مصرف انرژی کشورهای اوپک

سمیه اعظمی؛ پوریا محمدی

دوره 11، شماره 41 ، بهمن 1400، صفحه 33-60

https://doi.org/10.22054/jiee.2023.65146.1877

چکیده
  تولید یکی از عوامل مؤثر بر مصرف انرژی و تغییرات آب و هوایی است. این مطالعه، در دو مرحله به بررسی تأثیر تولید ناخالص داخلی بر مصرف انرژی کشورهای اوپک می‌پردازد. در مرحله اول، براساس آزمون علیت پانل گرنجری رابطه علی بین تولید و مصرف انرژی بررسی شد که نتایج حاکی از رابطه علی یکطرفه از تولید به مصرف انرژی است. در مرحله دوم، با استفاده از ...  بیشتر

سیاستگذاری‌های اقتصادی و مالی در حوزه‌های فوق‌الذکر در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی
ارزیابی و تحلیل تجارت آب مجازی در بخش نفت ایران

مرتضی تهامی پور زرندی؛ سید امین عظیمی

دوره 11، شماره 41 ، بهمن 1400، صفحه 61-84

https://doi.org/10.22054/jiee.2022.66746.1896

چکیده
  توجه به منابع و مصارف آب در بخش صنایع ایران به دلیل وجود تنش‌های شدید در منابع آب کشور حائز اهمیت است. به همین منظور هدف از انجام این مطالعه ارزیابی تجارت آب مجازی در بخش صنعت نفت ایران می‌باشد. برای این امر رهیافت فنی ـ پایه برای اندازه‌گیری آب مجازی مورد استفاده قرار گرفته است و تقاضای آب ویژه و تجارت آب مجازی بخش نفت ایران طی سال‌های ...  بیشتر

• مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
تأثیر قراردادهای مشارکت در تولید، بیع‌متقابل و قرارداد نفتی ایران IPC بر مسیر بهینه تولید و حفاری میدان یادآوران: رویکرد بهینه‌یابی پویا.

خالد الجمعه؛ تیمور محمدی؛ عاطفه تکلیف؛ تورج دهقانی

دوره 11، شماره 41 ، بهمن 1400، صفحه 85-132

https://doi.org/10.22054/jiee.2022.68521.1932

چکیده
  در این مطالعه برآوردِ مسیر بهینه تولید از میدان نفتی یادآوران و عملیات حفاری آن که به‌دلیل مجاورت با کشور عراق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، با استفاده از داده‌های واقعی میدان و به‌وسیله الگوریتم SQP توسط نرم‌افزار متلب بررسی شده‌است. ابتدا تابع هدف، قیود هر مدل قراردادی، و هزینه تعریف شده و بر پایه‌ داده‌های میدان بیان شده‌اند. ...  بیشتر

• سیاستگذاری‌های اقتصادی و مالی در حوزه‌های فوق‌الذکر در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی
ریشه واحد تلاطمی ناشی از همه‌گیری کووید-19 در بازار نفت خام

مجتبی رستمی؛ علیرضا نجارپور

دوره 11، شماره 41 ، بهمن 1400، صفحه 133-162

https://doi.org/10.22054/jiee.2022.67057.1900

چکیده
  قیمت نفت خام یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد است که سیاست‌گذاران، تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و مشارکت‌کنندگان در بازار انرژی رفتار آن را رصد می‌کنند. قیمت نفت مسیر و رفتار خود را با توجه به شرایط اقتصادی تغییر می‌دهد و به همین دلیل بسیار متلاطم است. دانش پژوهندگان، سیاست‌گذاران و مشارکت‌کنندگان از میزان اثرگذاری بحران‌ها ...  بیشتر

سیاستگذاری‌های اقتصادی و مالی در حوزه‌های فوق‌الذکر در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی
بررسی تأثیر ریسک‌های اقتصادی، مالی و سیاسی بر شاخص آسیب‌پذیری نفرین منابع در کشورهای منطقه منا

دانیال فربد؛ محمدعلی فلاحی؛ نرگس صالح نیا

دوره 11، شماره 41 ، بهمن 1400، صفحه 163-217

https://doi.org/10.22054/jiee.2022.67575.1905

چکیده
  امروزه ریسک‌های متعددی ازجمله ریسک‌های اقتصادی، مالی و سیاسی اقتصاد کشورها را تهدید می‌کند. کشورها در مقابل تلاش می‌کنند پیامدهای منفی ناشی از آن را مدیریت ‌کرده و تأثیر آن در اقتصاد خنثی یا حداقل شود. بررسی وضعیت کشورها نشان می‌دهد که بیشتر کشورهای توسعه‌نیافته و در حال توسعه و به‌خصوص کشورهایی که غنی از منابع طبیعی (رانت منابع) ...  بیشتر