• مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
امکان‌سنجی صادرات گاز طبیعی ایران (1410-1401) بر پایه شبیه‌سازی الگوی اقتصادسنجی کلان - انرژی

سحر دشتبان فاروجی؛ حسن درگاهی

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1401، صفحه 11-45

https://doi.org/10.22054/jiee.2022.69430.1947

چکیده
  مطالعه جایگاه ایران در شبکه تجارت بین‌المللی گاز طبیعی نشان می‌دهد که به رغم آنکه ایران دومین کشور دارنده منابع گاز طبیعی جهان است و موقعیت ویژه‌ای نیز در ترانزیت گاز طبیعی داراست ولی بازیگر مهمی در شبکه تجارت بین‌المللی گاز طبیعی به شمار نمی‌آید. یکی از مسائل مهم برای گسترش تجارت بین‌المللی گاز، بررسی امکان صادرات گاز طبیعی ایران ...  بیشتر

• مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
برآورد هزینه‌های هم‌تراز شده تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر و فسیلی

ندا رضایی؛ رخشاد حجازی؛ حسین یوسفی

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1401، صفحه 47-74

https://doi.org/10.22054/jiee.2022.68725.1937

چکیده
  رشد سریع اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و رشد مداوم در کشورهای صنعتی، باعث افزایش تقاضای انرژی گشته است. وجود یک روش و الگوی جامع که بتواند قیمت واقعی انرژی را همراه با جزئیات آن محاسبه و تحلیل نماید، از مهمترین ابزارهای تحلیلی در اقتصاد انرژی است که به‌ویژه در صنعت برق یکی از مهمترین نیازها می‌باشد. در این مقاله روشی برای محاسبه ...  بیشتر

مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
ارزیابی عوامل اقتصادی – اجتماعی مؤثر بر نابرابری مصرف انرژی در استان‌های ایران

علی اصغر سالم؛ معصومه عزیزخانی

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1401، صفحه 75-101

https://doi.org/10.22054/jiee.2022.67855.1917

چکیده
  مقوله نابرابری مصرف انرژی در ایران علی‌رغم اهمیت بالایی که دارد پدیده‌ای مغفول است که عمق و وسعت آن مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است. ضرورت برقراری عدالت اجتماعی، داشتن یک جامعه مترقی و کاهش عوارض ناشی از نابرابری مصرف انرژی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور، ایجاب می‌نماید تا علل این پدیده مورد بررسی قرار ...  بیشتر

مطالعه تأثیر نگرش‌های بوم‌شناختی در تحقق رفتار مصرف بهینه انرژی

صادق صالحی؛ لقمان امامقلی؛ بهنام لطفی خاچکی

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1401، صفحه 103-126

https://doi.org/10.22054/jiee.2022.69328.1944

چکیده
  نگرش‌های بوم‌شناختی ازجمله عوامل تأثیرگذار بر تعامل انسان و محیط زیست است که نقشی کلیدی در تغییر رفتارهای افراد نسبت به ابعاد محیط زیستی زندگی‌‌شان دارد. با توجه به افزایش مصرف انرژی در ایران، نیاز فزاینده به انرژی، محدودیت ذخایر و پایان‌پذیر بودن منابع انرژی و مشکلات محیط‌زیستی ناشی از آن، مطالعۀ تأثیر نگرش‌های بوم‌شناختی ...  بیشتر

• مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
نفرین منابع و مالی‌سازی در اقتصاد ایران

رضا معبودی؛ یونس نادمی؛ زینب دره نظری

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1401، صفحه 127-159

https://doi.org/10.22054/jiee.2022.68891.1940

چکیده
  بررسی رابطه بین درآمدهای نفتی و مالی‌سازی در کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به رانت نفت، در این پژوهش تأثیر درآمدهای نفتی بر مالی‌سازی بررسی می‌گردد. برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از رویکرد سیستم معادلات همزمان و داده‌های دوره زمانی 1397-1358 استفاده شد. یافته‌های ...  بیشتر

• مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
برآورد تلاطم قیمت نفت با استفاده از روش تلاطم تصادفی (SV) و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها

پریسا مهاجری؛ رضا طالبلو؛ فاطمه خان‌احمدی

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1401، صفحه 161-190

https://doi.org/10.22054/jiee.2022.69372.1945

چکیده
  سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها ازجمله تصمیمات مهم مالی در اقتصاد است که ضمن اثرگذاری بر ارزش شرکت‌ها و ثروت سهامداران، رفاه را افزایش می‌دهد. به رغم غفلت از اثرات نااطمینانی در نظریه‌های سنتی سرمایه‌گذاری، نظریه‌های جدید، سازوکارهای مختلفی را برای تأثیر نااطمینانی بر مخارج سرمایه‌گذاری معرفی نموده‌اند. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی ...  بیشتر