نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

2 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

چکیده

سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها از جمله تصمیمات مهم مالی در اقتصاد است که ضمن اثرگذاری بر ارزش شرکت‌ها و ثروت سهامداران، رفاه را افزایش می‌دهد. به رغم غفلت از اثرات نااطمینانی در نظریه‌های سنتی سرمایه‌گذاری، نظریه‌های جدید، سازوکارهای مختلفی را برای تأثیر نااطمینانی بر مخارج سرمایه‌گذاری معرفی نموده‌اند. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر مخارج سرمایه‌گذاری 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1399-1387 با تمرکز بر نااطمینانی قیمت نفت‌خام است. بدین منظور در گام اول، مدل تلاطم تصادفی (SV) در چارچوب رویکرد فضا-حالت غیرخطی، مبنای برآورد نااطمینانی قیمت روزانه نفت قرار می‌گیرد و در گام دوم، طبق نتایج آزمون درون‌زایی هاسمن، از روش متغیرهای ابزاری برای برآورد ضرایب متغیرهای اثرگذار بر سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. یافته‌ها حاکی از آن است که اولاً تلاطم قیمت روزانه نفت خام اثر معناداری بر سرمایه‌گذاری ندارد. ثانیاً اندازه بنگاه، سودآوری، تورم و Q توبین، سرمایه‌گذاری را به طور مثبت و معنی‌دار تحت تأثیر قرار می‌دهند. ثالثاً اهرم مالی که انعکاسی از تصمیمات ساختار سرمایه بنگاه است، اثر منفی و معنی‌داری بر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها دارد بدین‌معنا که تمرکز بیشتر روی تأمین مالی از طریق بدهی منجر به سرمایه‌گذاری کمتر در شرکت‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Estimating Oil Price Volatility Using Stochastic Volatility (SV) and Its Impact on Corporate Investment

نویسندگان [English]

  • parisa Mohajeri 1
  • reza taleblou 2
  • Fatemeh KhanAhmadi 3

1 Associate professor of economics

2 associate professor of economics, allameh tabataba;i university

3 master student, Energy Economics

چکیده [English]

The firm investment is one of the important financial decisions in the economy, which affects the value of companies and the wealth of shareholders, which can result in increasing welfare. Despite neglecting the effects of uncertainty in traditional investment theories, modern theories have introduced various mechanisms for the impact of uncertainty on investment expenditures. Using the daily data of oil prices and the data of 131 companies listed on Tehran Stock Exchange market during the period of 2008-2020, the factors affecting the investment of the companies are identified by emphasizing the oil price uncertainty. For this purpose, in the first step, stochastic volatility model in the framework of space-state approach is the basis for estimating the oil price uncertainty, and in the next, according to the results of Hausman endogenity test, the instrumental variable method is used to estimate the coefficients of the variables affecting investment. The findings indicate that, first- the volatility of oil price has no significant effect on investment. Second- firm size, profitability, inflation and Tobin’s Q affect significantly positive. Third- the financial leverage, which is reflected the capital structure polices, has a significant negative effect on investment, meaning that more focus on debt financing leads to less corporate investment expenditures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Investment
  • Financial Leverage
  • Hausman-Taylor
  • Stochastic Volatility