نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران

3 دکتری اقتصاد نفت و گاز- استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

4 هیات علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی

10.22054/jiee.2022.68521.1932

چکیده

در این مطالعه برآوردِ مسیر بهینه تولید از میدان نفتی یادآوران و عملیات حفاری آن که به‌دلیل مجاورت با کشور عراق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، با استفاده از داده‌های واقعی میدان و به‌وسیله الگوریتم SQP توسط نرم‌افزار متلب بررسی شده‌است. ابتدا تابع هدف، قیود هر مدل قراردادی، و هزینه تعریف شده و بر پایه‌ داده‌های میدان بیان شده‌اند. برای تابع هدف، قیمت نفت بر اساس سناریوی قیمتی مرجع و با تکیه بر پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) تعین شده‌است. تابع هزینه نیز بر اساس مدل کائو و همکاران (2009) تعریف شده با استناد به داده‌های میدان و نیز اطلاعات تاریخی میدان (دوره توسعه فاز یک) با هدف کاربستِ آن برای میدان یادآوران تعدیل شده است. در نهایت مدل‌های قراردادی تصریح‌شده به‌وسیله الگوریتم SQP توسط نرم‌افزار متلب حل گردید. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که کارآمدترین قراردادهای نفتی قراردادهای نفتی ایران با کف هزینه سرمایه‌ای کم و بدون هیچ محدودیت تعداد چاه‌های حفرشده است. در این پژوهش اثبات گردید که قرارداد بیع متقابل با سقف هزینه سرمایه‌ای غیر مناسب با ضریب بازیافت میدان کمترین کارآمدی را ثبت کرده است. همچنین اضافه‌نمودنِ قید تعداد چاه‌های حفرشده بیش از حد مناسب به کارآمدی قرارداد نفتی ایران لطمه می‌زند. تعیین کف هزینه سرمایه‌ای بالا نیز باعث می‌شود که کارآمدی قراداد نفتی ایران کاهش یابد. به‌هرحال قرارداد نفتی ایران می‌تواند جایگزین مناسبی برای قرارداد بیع متقابل باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Production Sharing , Buy Back and Iranian Petroleum Contracts on The Optimal Production and Drilling Paths of Yadavaran Field: A Dynamic Optimization Approach.

نویسندگان [English]

  • KHALED ALJOMAA 1
  • Teimor Mohammadi 2
  • Atefeh Taklif 3
  • Touraj Dehghani 4

1 Allameh Tabatabai University

2 Faculty of Economics, Allameh Tabatabai University

3 Faculty of Economics. Allameh Tabatabai University.

4 Faculty member of the Institute for International Energy Studies (IIES)

چکیده [English]

In this study, the optimum path for production and drilling operations in the Yadavaran oil field, which is of special importance because it is a joint field with Iraq, was estimated using real field data and SQP algorithm by MATLAB software. First, the objective function, the constraints of each contract model, and the cost function are defined and expressed based on field data. For objective function the oil price is determined based on the reference price scenario and based on the forecast of the US Energy Information Administration (EIA). The cost function of the Cao et al (2009) model is also modified based on the field data by using historical field data (first development stage data) to be applied to the field of study Finally, the specified contract models were solved using SQP algorithm by MATLAB software. The results of the study show that the most efficient oil contracts are the iran petroleum contracts, with a low floor for the capital costs and no limit to the number of drilled wells. In this study, it was proved that the buyback contract with the ceiling of capital costs incompatible with the recovery coefficient has recorded the lowest efficiency. Also, significant increase in the number of drilled wells will harm the efficiency of the iran petroleum contract. Determining a high capital cost floor also reduces the efficiency of iran petroleum contract. However, the iran petroleum contract can be a good alternative to the buyback contract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran petroleum contract
  • buyback contract
  • production sharing contract
  • dynamic optimization
  • joint oil field