دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 1-231 
1. اصول قانونی حاکم بر قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران

صفحه 1-26

سید نصرالله ابراهیمی؛ مهدی منتظر؛ فرزاد مسعودی


2. اثر کیفیت زیر ساخت اجتماعی بر رشد اقتصادی در یک اقتصاد غنی از طبیعی: مورد ایران

صفحه 20-60

محبوبه جعفری؛ کریم اسلاملوئیان؛ ابراهیم هادیان؛ علی حسین صمدی