• سیاستگذاری‌های اقتصادی و مالی در حوزه‌های فوق‌الذکر در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی
1. اهمیت نهاد داوری و تاملی بر شرایط قانونی مراجعه به آن در اختلافات نفتی ایران

عاطفه اکبری؛ جلیل قنواتی

دوره 9، شماره 33 ، زمستان 1398، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22054/jiee.2021.57409.1808

چکیده
  سهم نفت در اقتصاد ایران قابل توجه است. به همین سبب، اختلاف‌های نفتی همواره مورد توجه عموم بوده و به بحث‌های سیاسی دامن زده است. یکی از روش‌های حل و فصل این اختلافات مراجعه به نهاد داوری است که در این پژوهش ابتدا اهمیت این نهاد و دلایل اقبال به آن با روش مقایسه ای بررسی می‌شود. پس از آن، مشروعیت مراجعه به این نهاد از نظر حقوق داخلی و ...  بیشتر

مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
2. به‌کارگیری رهیافت ترکیبی شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا و شاخص جداسازی (Decoupling) در تجزیه مصرف انرژی بخش کشاورزی ایران

حمید آماده؛ مهری هاشمی

دوره 9، شماره 33 ، زمستان 1398، صفحه 19-39

http://dx.doi.org/10.22054/jiee.2021.42822.1661

چکیده
  در این مقاله مصرف انرژی در بخش کشاورزی با استفاده از شاخص دیویژیا میانگین لگاریتمی به سه عامل اثر ساختاری، اثر فعالیت و اثر شدت انرژی در دوره زمانی 1393ـ1385 برحسب میلیون بشکه معادل نفت خام تجزیه شده است. همچنین با استفاده از ترکیب شاخص دیویژیای میانگین لگاریتمی و شاخص جداسازی، به تحلیل ارتباط بین رشد تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی در ...  بیشتر

• سیاستگذاری‌های اقتصادی و مالی در حوزه‌های فوق‌الذکر در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی
3. مدل‌سازی جریان نقدی حاصل از تولید زودهنگام در بهینه‌سازی توسعه، تولید و انتقال نفت و گاز کشور

زهره جلالی؛ مجید شخصی نیائی

دوره 9، شماره 33 ، زمستان 1398، صفحه 41-66

http://dx.doi.org/10.22054/jiee.2021.54389.1772

چکیده
  کمبود منابع مالی، یکی از معضلات رایج در انواع مختلف پروژه‌ها است که می‌تواند تکمیل آنها را به تأخیر انداخته و در مواردی نیز به واسطه‌ طولانی شدن پروژه، در توجیه‌پذیری پروژه ایجاد تردید نماید. یکی از راهکاری مواجهه با این معضل، راه‌اندازی زودهنگام بخشی از پروژه با هدف کسب درآمد و استفاده از منابع مالی حاصل برای تکمیل پروژه است. در ...  بیشتر

سیاستگذاری‌های اقتصادی و مالی در حوزه‌های فوق‌الذکر در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی
4. شبیه‌سازی آثار اقتصادی و رفاهی سناریو‌های نحوه سرمایه‌گذاری درآمد‌های نفتی در اقتصاد ایران، رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی

جواد خواجه تراب؛ شراره مجدزاده طباطبایی؛ سید نعمت الله موسوی

دوره 9، شماره 33 ، زمستان 1398، صفحه 67-92

http://dx.doi.org/10.22054/jiee.2021.56241.1792

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف شبیه‌سازی آثار اقتصادی و رفاهی تخصیص درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران انجام شده است. برای دستیابی به این هدف از رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر بازگشتی، با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، بهره گرفته شده است. در این میان تغییرات در شاخص تولید بخش‌های مختلف اقتصادی، تغییرات مصرف و سطح قیمت‌ها، در قالب ...  بیشتر

• مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
5. بررسی تأثیر سرریزهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر همگرایی شدت انرژی در استان‌های ایران

مرضیه روزبهانی؛ کیومرث سهیلی؛ شهرام فتاحی

دوره 9، شماره 33 ، زمستان 1398، صفحه 93-119

http://dx.doi.org/10.22054/jiee.2021.49591.1721

چکیده
  شدت انرژی از شاخص‌های مهم ارزیابی مصرف انرژی است و کاهش آن از اهداف سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشورها است. تدوین سیاست‌های مؤثر بر کاهش شدت انرژی نیازمند مطالعه عوامل مؤثر بر آن است. در این مطالعه به بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر همگرایی شدت انرژی به تفکیک استان‌های ایران با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی فضایی و داده‌های ...  بیشتر

• مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
6. تدوین و تحلیل سناریوهای مدیریت عرضه و تقاضای سیستم انرژی ایران برای کاهش آثار زیست محیطی با استفاده از مدل‌ساز LEAPLEAP

شاکر محمدی؛ علی امامی میبدی؛ امیرحسین فاکهی

دوره 9، شماره 33 ، زمستان 1398، صفحه 121-166

http://dx.doi.org/10.22054/jiee.2021.49076.1708

چکیده
  امروزه در بیشتر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی‌محور برنامه‌ریزی‌ها به شمار می‌رود. از آنجا که بستر فعالیت‌های اقتصادی، محیط زیست است متأسفانه رشد، پیامدهای ناگواری برای محیط زیست انسان‌ها به همراه داشته است. هدف اصلی مطالعه، اندازه‌گیری کاهش انتشار آلاینده‌های زیست محیطی و گازهای گلخانه‌ای تحت سناریوهای ...  بیشتر