دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 1-219 
3. هزینه‌های آلودگی هوا در شهر یزد

صفحه 43-65

رحمان خوش‌اخلاق؛ مرضیه ستوده‌نیا کرانی