1. سنجش اثر بازگشتی مصرف حامل‌های انرژی در سطح بخش‌های اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد داده - ستانده

علی فریدزاد؛ ُسحر نوروزی پیکانی؛ علی اصغر بانوئی

دوره 8، شماره 31 ، تابستان 1398، ، صفحه 115-150

http://dx.doi.org/10.22054/jiee.2019.12300

چکیده
  بهبود کارایی انرژی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت تقاضای انرژی، پدیده‌ای تحت عنوان اثر بازگشتی را به دنبال دارد که باعث می‌شود میزان صرفه‌جویی انرژی تحقق یافته ناشی از بهبود کارایی انرژی برابر میزان مورد انتظار نباشد. در این پژوهش با استفاده از رویکرد داده ـ ستانده مبتنی بر تحلیل تجزیه ساختاری به تجزیه تغییرات مصرف ...  بیشتر

2. بررسی تاثیر کارایی انرژی بر شاخص عملکرد محیط زیست در کشورهای منتخب اوپک و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

حسین محمدی؛ شیرین ظریف

دوره 7، شماره 28 ، پاییز 1397، ، صفحه 133-156

http://dx.doi.org/10.22054/jiee.2019.9841

چکیده
  با توجه به اینکه امروزه رشد اقتصادی هدف اصلی بسیاری از سیاست­های اقتصادی دولت­هاست و این سیاست­ها می­تواند دارای اثرات جانبی همچون زیان­های زیست محیطی باشد، توجه به عواملی که منجر به بهبود عملکرد محیط زیست می­ شوند، بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه اثرگذاری متغیرهایی همچون شدت انرژی(به عنوان یکی از متغیرهای رایج کارایی ...  بیشتر

3. تجزیه و تحلیل کارایی نهاده برق در صنایع تولیدی ایران با تأکید بر هدفمندسازی یارانه‌ها

منصور مهینی زاده؛ محمدعلی فیض‌پور؛ مریم عابدی

دوره 6، شماره 22 ، بهار 1396، ، صفحه 165-203

http://dx.doi.org/10.22054/jiee.2017.7999

چکیده
  اهمیت منابع انرژی تجدیدناپذیر از حیث کمیابی، انتشار گازهای گلخانه‌ای و نقش اساسی در تولید و توسعه‌ی پایدار کشورها، توجه دولت‌ها را به کاهش مصرف و بهبود کارایی نهاده انرژی جلب نموده است. به همین منظور قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از زمستان سال 1389 در ایران اجرا شد. با توجه به این‌که انرژی در کنار نیروی کار و سرمایه، از نهاده‌های اصلی ...  بیشتر