• مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
برآورد هزینه‌های هم‌تراز شده تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر و فسیلی

ندا رضایی؛ رخشاد حجازی؛ حسین یوسفی

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1401، ، صفحه 47-74

https://doi.org/10.22054/jiee.2022.68725.1937

چکیده
  رشد سریع اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و رشد مداوم در کشورهای صنعتی، باعث افزایش تقاضای انرژی گشته است. وجود یک روش و الگوی جامع که بتواند قیمت واقعی انرژی را همراه با جزئیات آن محاسبه و تحلیل نماید، از مهمترین ابزارهای تحلیلی در اقتصاد انرژی است که به‌ویژه در صنعت برق یکی از مهمترین نیازها می‌باشد. در این مقاله روشی برای محاسبه ...  بیشتر