نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و کارشناس ارشد موسسه مطالعات انرژی سبحان

2 کارشناس ارشد موسسه مطالعات انرژی سبحان

3 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناس ارشد موسسه مطالعات انرژی سبحان

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

5 کارشناس ارشد موسسه دیپلماسی انرژی

چکیده

بررسی آمارهای گازهای همراه نفت سوزانده شده نشان می‌دهد که حدود 40 میلیون متر مکعب در روز گازهای همراه نفت (معادل تقریباً 5/1 فاز پارس جنوبی) در مناطق عملیاتی نفتی کشور در سال 1395 سوزانده شده است. حجم بالای گازهای همراه نفت سوزانده شده و مشکلات شرکت ملی نفت در اجرای طرح‌های جمع‌آوری این گازها موجب گردیده است تا سیاست‌هایی از قبیل مزایده فروش گازهای مذکور و واگذاری طرح‌های NGL به بخش‌های خصوصی بالاخص واحدهای پتروشیمی انجام گیرد. اجرا شدن این سیاست‌ها مستلزم حضور بخش خصوصی و ایجاد سازوکار و چارچوبی معین در روابط بین شرکت ملی نفت و بخش‌های خصوصی است. یکی از مواردی که در ایجاد این سازوکار نقش مهمی دارد، تعیین الگویی برای قیمت‌گذاری گازهای همراه نفت است. لذا در مقاله حاضر ضمن تبیین مدل‌های قیمت‌گذاری گاز، الگویی برای قیمت‌گذاری گازها مذکور معرفی شده است. یافته اصلی پژوهش در نهایت الگوی قیمت‌گذاری برای گازهای همراه نفت با فرض فروش به واحدهای NGL همچون NGL-3200 می‌باشد که این الگو مبتنی بر اصول اساسی همچون نوع استفاده از گاز همراه نفت، کیفیت گاز، موضوعات زیست‌محیطی، ارزش حرارتی گاز و محتوای مایعات می‌باشد. علاوه بر این، در بکارگیری این الگو برای قیمت‌گذاری خوراک واحد NGL-3200، نتایج نشان می‌دهد که حداقل و حداکثر قیمت برای خوراک این واحد به ترتیب 5 و 2/8 سنت در هر متر مکعب می‌باشد. همچنین، نتایج تحلیل حساسیت نشان می‌دهد که تغییرات نرخ بهره‌برداری، قیمت محصولات حاصل از فرآورش گاز همراه نفت و هزینه سرمایه‌ای می‌توانند بر قیمت گاز همراه نفت مؤثر باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing Model of Associated Petroleum Gas Pricing with Emphasis on sale of Gas to NGL Units: Case Study of Feed Pricing of NGL-3200

نویسندگان [English]

  • Ali Taherifard 1
  • Roholla Mahdavi 2
  • Hamed sahebhonar 3
  • Mohamad Ali Khakpour 4
  • Java keypour 5

1 Faculty Member of Imam Sadeq and Senior Expert of Sobhan Institution for Energy Studies

2 Ph.D of Oil and Gas Economic and Senior Expert of Sobhan Institution for Energy Studies

3 PhD Candidate of Economic and Senior Expert of Sobhan Institution for Energy Studies

4 MSc Student of Technology Management from Islamic Azad University

5 Senior Expert of Energy Diplomacy Institution

چکیده [English]

The survey of Associated Petroleum Gas (APG) flaring illustrate that about 40 million cubic meter of APG have flared in oil operating regions at 1395 year. High volume of Associated Petroleum Gas (APG) flaring and problem of Notional Iranian Oil Company (NIOC) for execution of APG gathering plans has led to do policies such as auction of APG and transfer of NGL units to private sector by this company. Requisite for implementation of this policies that means present private sector in APG gathering plans is creation of given set up and framework in relations between NIOC and private sector. One of the cases that has important role in APG plans, is determined APG Pricing Model. So in this paper, meanwhile explained gas pricing models, a model was suggested for APG pricing. The main results of this study is pricing model for APG assuming sale to NGL unit such as NGL-3200 in which this model is based on fundamental principles such as type of use APG, gas quality, environmental issues, thermal value of gas and liquid content. Moreover, employing this model for feed pricing of NGL-3200 unit shows that minimum and maximum of APG price for this unit 5 and 8.2 cent per cubic meters Respectively. Also, sensitivity analysis presents that change of utilization rate, price of product from APG processing and capital cost can be effective on APG price

کلیدواژه‌ها [English]

  • Associated Petroleum Gas
  • APG pricing
  • NGL-3200