نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

2 دانشیار گروه معارف اسلامی و مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای نفت و گاز، دانشگاه امام صادق(ع) ، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

در اسناد بالادستی کشور از جمله سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی، یکی از راه‏های افزایش تاب‏آوری اقتصادی، انجام سرمایه‏گذاری‏های بلندمدت در صنعت نفت و گاز به‏منظور حفظ سطوح تولیدی فعلی و افزایش ظرفیت آن است. این درحالی است که طی سال‏های اخیر تحریم‏های شدیدی علیه کشور به‏ویژه در حوزه انرژی اعمال شده است. باتوجه ‌به نیاز بالای سرمایه‏گذاری در پروژه‏های صنعت نفت و گاز، عدم امکان پوشش کامل نیازهای سرمایه‏گذاری این صنعت از منابع داخلی و چالش در ارتباطات مؤثر با نهادهای پولی و مالی بین‏المللی، اهمیت استفاده از خطوط اعتباری تخصیصی کشور چین برای تأمین مالی این پروژه‏ها آشکار می‌گردد. با این ‌وجود، بررسی‏های انجام‌گرفته حاکی از چالش‏هایی جدی در استفاده از ظرفیت خطوط اعتباری است. به همین منظور این پژوهش درصدد بررسی چندجانبه این چالش‌ها است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل مضمون و گروه کانونی، چالش‏های استفاده از خطوط اعتباری استخراج و در چهار دسته مالی و اقتصادی، اجرایی و عملیاتی، ساختاری و نهادی و حقوقی و قانونی دسته‏بندی شدند. به منظور اعتبارسنجی یافته‏ها، چالش‏های استخراج‌شده در معرض نظر خبرگان قرار گرفت. در پایان با تشکیل گروه کانونی راهکارهای اصلاحی استفاده از خطوط اعتباری با هدف تأمین مالی پروژه‏های صنعت نفت و گاز ارائه شدند

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating China's Credit Lines in the Financing of Iran's Oil and Gas Industry Projects

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Zamani 1
  • Hossein Hasanzadeh 2
  • Ali Seifian 3
  • Mohammad Qezelbash 4

1 Master's Degree, Islamic Studies and Financial Management, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Islamic Studies and Financial Management, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.

3 Ph.D. Student of Oil and Gas Contract Management, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.

4 Ph.D. Student of Financial Engineering, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Making long-term investments in the oil and gas industry to maintain the current production levels and increase its capacity is one of the ways to increase economic resilience in the country's upstream documents, including the resistance economy's general policies. In recent years, there have been intense sanctions on the country, especially in the energy field. The importance of proper use of China's allocated credit lines to finance these projects is revealed due to the high need for investment in oil and gas industry projects and the impossibility of covering the investment needs of this industry from domestic sources, and the challenge in effective communication with international monetary and financial institutions. Anyway, the conducted studies indicate serious challenges in using the capacity of these credit lines. For this purpose, this research tries to investigate these challenges from many aspects. After studying the background of the research and reviewing various sources, this article conducted targeted interviews with financing experts. Also, the challenges of using credit lines were extracted and classified into four categories: financial and economic, executive and operational, structural and institutional, and juridical and legal, utilizing the method of thematic analysis and focus group. The extracted challenges were exposed to experts to validate the findings. Finally, the formation of the focus group presented the corrective solutions for the use of credit lines to finance oil and gas industry projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • credit lines
  • financing
  • Iran's oil and gas industry
  • China's credit lines