نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دریان نو، خیابان حبیب اللهی ،نرسیده به همایونشهر جنوبی، خیابان سروش یکم، پلاک 150 واحد19

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

در طول دهۀ گذشته، قیمت‌ بین‌المللی نفت خام، نوسانات مکرری را تجربه کرده و همین پژوهشگران را برانگیخته است تا چگونگی تأثیر عدم قطعیت قیمت نفت را بر فعالیت‌های اقتصادی و بازارهای مالی بررسی کنند. نفت، به‌عنوان یک عامل ورودی مستقیم یا غیرمستقیم، می‌تواند به‌شدت بر هزینۀ تولید و انتظارات سودآوری شرکت‌ها تأثیر بگذارد. براین‌اساس، تغییرات قیمت نفت می‌تواند نحوۀ تصمیم‌گیری و عملکرد شرکت را تغییر دهد. در همین راستا، در پژوهش پیشِ‌رو به بررسی اثرگذاری نوسانات قیمت نفت خام بر معیارهای اهرمی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور از داده‌های 160 شرکت منتخب طی دورۀ زمانی 1391 تا 1399 استفاده شده است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های گردآوری‌شده نیز از روش داده‌های تابلویی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که نوسانات قیمت نفت خام بر معیارهای اهرمی شرکت‌های بورسی اثرات منفی و معناداری داشته است. برهمین‌اساس، نتیجه‌گیری می‌شود که شرکت‌ها تقاضای تأمین مالی را برای عبور از عدم قطعیت قیمت نفت کاهش می‌دهند؛ بنابراین، افزایش عدم قطعیت قیمت نفت می‌تواند شرکت‌ها را برای کاهش تقاضای تأمین مالی خارجی و در نتیجه، کاهش اهرم‌ها برانگیزد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of crude oil price volatilities on the Leverage Requirements of Companies listed on the Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Sima Arabani 1
  • masomeh Latifi Benmaran 2

1 دریان نو، خیابان حبیب اللهی ،نرسیده به همایونشهر جنوبی، خیابان سروش یکم، پلاک 150 واحد 19

2 Faculty member, University of Islamic Azad, South Tehran branch

چکیده [English]

During the last decade, the international price of crude oil has experienced frequent periods of volatility; which has motivated researchers to investigate how oil price uncertainty affects economic activities and financial markets. Reasonably, oil, as a direct or indirect input factor, can strongly affect the cost of production and profitability expectations of companies. Accordingly, oil price changes can change the company's decision-making and performance. In this regard, we have investigated in the present research the impact of crude oil price volatility on the leverage criteria of companies admitted to the Tehran Stock Exchange. For this purpose, we have used the data of 160 selected companies during the period of 2011 to 2019. We used the panel data method in order to analyze the collected data. The findings of the research showed that crude oil price volatility had negative and significant effects on the leverage criteria of listed companies. Therefore, we concluded that companies reduce their demand for financing to overcome the uncertainty of oil prices.

Consequently, an increase in uncertainty in oil prices can motivate companies to reduce their demand for external financing and thus reduce their leverage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crude oil price volatilities
  • Financial Leverage
  • risk