نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران

2 استادیار پایه ۱۳-هیات علمی گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

3 استادیار، گروه آمار و ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران

چکیده

در قرن جدید چالش اصلی بشر، یافتن روشی منصفانه و پایدار برای تولید، مصرف و زندگی کردن است. در این میان دغدغه‌های مصرف کنندگان در برابر پاسخگویی زیست محیطی که با قوانین زیست محیطی نیز هم راستا شده، تعداد رو به رشد شرکت‌ها را به منظور طراحی و ایجاد برنامه‌های محیط زیست دوستانه تحت فشار قرار داده است. بهترین استراتژی برای بازاریابان ارائه اطلاعات مشروح در مورد اعتبار زیست محیطی محصولاتشان به مشتریان است. شرکت‌های تولیدی برای حفظ بازار خود باید این استانداردها را رعایت کنند. از طرفی سرمایه گذران هم دغدغه‌ی آینده محیط زیست را دارند بنابراین به سمت خرید محصولاتی می‌روند که کم‌ترین اثرات منفی بر محیط را دارد. بر همین اساس این تحقیق چگونگی پیاده کردن مدل آمیخته بازاریابی سبز برای فروش محصول و باقی ماندن در بازار را بررسی می‌کند. تاکید و توجه این پژوهش در حوزه انرژی است که خود به علت نیازهای غیر قابل تغییر در بحث انرژی جزء کم ریسک ترین حوزه های بازاریابی سبز نه تنها در ایران بلکه در جهان محسوب می شود.نتایج پژوهش نشان می دهد جهت تحقیق اهداف پژوهش بایستی مواردی از قبیل استفاده از مواد با قابلیت بازیافت مجدد در جهت تولید محصول برای کمتر آسیب رساندن به محیط زیست، معرفی و ارائه انرژیهای دوستدار محیط زیست در نمایشگاه‌ها، کنفرانس‌ها و همایش‌ها، استفاده از سیستم حمل و نقل بروز برای توزیع محصولات در بازار جهت آسیب رساندن کمتر به محیط زیست، قیمت‌گذاری مناسب محصولات سبز، به گونه‌ای که قابل رقابت با انواع مشابه باشند، در نظر گرفته شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Development of green marketing mix model with emphasis on evaluating purchaser's intentions in the field of energy (Iran's oil and gas industry)

نویسندگان [English]

  • Mohammadali Avindeh 1
  • Bita Tabrizian 2
  • Maryam Teymourian Sefideh khan 3

1 PhD student in Business Management, Islamic Azad University, Roodehen Branch, Tehran, Iran.

2 Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Roodehen Branch

3 Assistant Professor, Department of Statistics and Mathematics, Islamic Azad University, Roodehen Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

In the new century, the main challenge for human beings is to find a fair way to produce and consume. Meanwhile, consumer concerns about environmental accountability, which are also in line with environmental laws, have pressured a growing number of companies to design and create environmentally friendly programs. The best strategy for marketers is to provide customers with detailed information about the environmental credibility of their products in order to maintain the market. On the other hand, with the concern of the future of the environment, investors go to buy products that have the least negative impact on the environment. Accordingly, this study examines how to implement the green marketing mix for sales and stay in the market. The energy sector is one of the least risky areas of green marketing in Iran and the world due to unchanging needs in the energy debate. The research results show that in order to achieve the objectives of the research, the following should be used: the use of recyclable materials to produce the product to cause less damage to the environment, the presentation of environmentally friendly energy in exhibitions and conferences, the use of transportation system Update to distribute products in the market for less damage to the environment, competitive pricing should be considered appropriate for green products

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green products
  • environment
  • green marketing
  • energy
  • marketing mix