نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

به دلیل ضرورت توسعه صنعت فتوولتائیک که از لزوم کاهش وابستگی اقتصاد کشور به سوخت‌های فسیلی و کاهش آلودگی هوا ناشی می‌شود، هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی جهت تأمین مالی این صنعت در کشور است. این تحقیق از نظر هدف، توسعه‌ای ـ کاربردی است؛ توسعه‌ای بودن آن به دلیل ارائة یک چارچوب برای تأمین مالی صنعت، و کاربردی بودن آن به دلیل امکان کاربرد مستقیم نتایج در توسعه این صنعت است. برای مدل‌سازی، از ترکیب روش کیفی داده بنیاد و روش کمی شبکه‌های عصبی مصنوعی استفاده شده است. جامعه‌ تحقیق مشتمل بر خبرگان حوزه مالی، اقتصادی و فنی صنعت فتوولتائیک بوده که از طریق مصاحبه نیمه‫ساختاریافته و رویکرد نمونه‌گیری هدفمند، ترکیب روش حداکثر تنوع با روش گلوله برفی، 25 نفر مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند. یافته‌ها نشان داد که صندوق‌های سرمایه‌گذاری از راهبردهای اصلی تأمین مالی عمومی، وام بانکی از راهبردهای تأمین مالی شخصی، قرارداد خرید تضمینی از مشوق‌های دولتی، تأمین مالی دولتی از محل تعدیل تعرفه برق فسیلی و وجود ضمانت‌ها و بیمه‌ها، از جمله اولویت‌های راهبردی تأمین مالی این صنعت شناسایی شدند. در نتیجه نهایی می‌توان بیان داشت که با توجه به بسترهای موجود در کشور، در مدل تأمین مالی صنعت فتوولتائیک از طریق راهبردهای متنوع، دید سودآوری و فضای حمایتی برای صنعت ایجاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Financing Model of Photovoltaic Industry in Iran: Combination of Grounded Theory and Neural NetworksModel

نویسندگان [English]

  • Batoul Zargar 1
  • Ali Emami Meibodi 2
  • Hosein Jahangirnia 3
  • Mozhgan Safa 3

1 PhD. Candidate, Department of Industrial Management, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.

2 Associate Professor, Energy Economics Dept., Faculty of Economics, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Accounting Dept., Faculty of Accounting, Islamic Azad University, Qom, Iran

چکیده [English]

It is necessary to develop the photovoltaic industry due to the criticality of reducing economic dependence on fossil fuels and mitigating air pollution. Therefore, the present study aims to propose a financing model for this industry in Iran. This is an applied-developmental study, in terms of purpose. It is developmental because it provides a framework for financing the industry. On the other hand, it is of an applied nature, as its results find direct application in developing this industry. The modeling draws on a mixed-method approach combining the qualitative methodology of grounded theory and the quantitative method of artificial neural networks. The study's population comprises the financial, economic, and technical experts of the photovoltaic industry. Semi-structured interviews took place with 25 experts chosen through targeted sampling, combining maximum variation with snowball sampling methods. The findings indicate that the investment funds (one of the primary strategies of community financing), bank loans (one of the private financing strategies), power purchase agreements (a government incentive), public funding by modifying the fossil power tariffs, along with guarantees and insurances are among the strategic priorities for financing this industry. In sum, the financing model of the photovoltaic industry demonstrates that based on the current context in Iran, it is possible to create a profitability perspective and a supportive atmosphere for the photovoltaic industry by adopting diverse strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • photovoltaic
  • Financing
  • Grounded Theory
  • Neural Networks
ابراهیمی سروعلیا، محمدحسن. عظیمی، ماشاءاله. رودسازی، حبیب و قربانی‌زاده، وجه‌اله. (1396). تبیین الگوی تأمین مالی تعاونی‌ها برای مشارکت‌های عمومی خصوصی در توسعه زیرساخت‌های کشور با استفاده از نظریه داده بنیاد. تعاون و کشاورزی، 6(21)، صفحات 172-149.
اسماعیل‌زاده، محمد. نوری، سیامک. ‌احمدی، علی و نورعلیزاده، حمیدرضا. (1397). بررسی تأثیر موانع نوآوری بر الگوی نوآوری در شرکت‌های حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 22(2)، صفحات 225-205.
امامی میبدی، علی. جنگ‌آور، حسن. نورالهی، یونس. ستاری‌فر، محمد و خورسندی، مرتضی. (1396). بررسی و تحلیل تأثیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بر شاخص‌های کلان اقتصادی. مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی (مطالعات راهبردی جهانی شدن)، 7(24)، صفحات 158-137.
امامی میبدی، علی. (1398). شناسایی و اولویت‌بندی استراتژی‌های بهبود نظام تأمین مالی صنایع نفت وگاز ایران. مطالعات اقتصاد انرژی، 15(62)، صفحات 19-25.
آقایی، مجید. رضاقلی‌زاده، مهدیه و عبدی، یونس. (1398). توسعه مالی و توسعه تکنولوژی انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش‌های مختلف: کاربردی از الگوی پانل توبیت. تحقیقات اقتصادی، 54(2)،صفحات 253-284.
باصری، بیژن. عباسی، ابراهیم و کیانی، غفار. (1398). اثرات مالی گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه اقتصاد مالی، 13(46)، صفحات 161-182.
خیاطیان یزدی، محمدصادق.فرتاش، کیارش و قربانی، امیر. (1399). تحلیل تطور تاریخی توسعه فناوری سیستم‌های خورشیدی فتوولتائیک در ایران: رویکردی نهادی. بهبود مدیریت، 14(1)، صفحات 1-30.
رضائی، محمدرضا. دائی کریم‌زاده، سعید. فدائی، مهری و اعتباریان، اکبر. (1397). ارائه مدل بومی تأمین منابع مالی پایدار در سازمان بیمه درمانی کشور مبتنی بر اقتصاد مقاومتی. فصلنامه علمی پژوهشی بیمه سلامت ایران، 1(4)، صفحات 143-152.
سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ایران (ساتبا). (1400). اطلاعات آماری.
سرلکی، احسان و حسن‌بیگی، سید رضا. (1398). پتانسیل‌های تولید و موانع فنی توسعه و بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران. انرژی‌های تجدیدپذیر و نو، 6(1)، صفحات 14-25.
شفیعی، علی و میرابی، حیدرضا. (1399). طراحی و اعتباریابی مدل تأمین مالی در شرکت‌های بزرگ صنعت فولاد. اقتصاد مالی، 14(51)، صفحات 83-114.
شهسواری، امیر و طباطبایی‌یزدی، فاطمه. (1396). آیا انرژی خورشیدی می‌تواند جایگزین انرژی‌های فسیلی شود؟ فرصت‌ها و چالش‌ها. چهارمین کنفرانس بین‌المللی برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
عباسی گودرزی، علی و ملکی، عباس. (1396). سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی ایران در بهره‌برداری بهینه از منابع انرژی تجدیدپذیر. مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 7(23)، صفحات 159-174.
قائد، ابراهیم. دهقانی، علی و فتاحی، محمد. (1398). بررسی تأثیر انواع انرژی‌های تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی ایران. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 9(35)، صفحات 137-148.
قبادی، شهاب. حسینی، سیدیعقوب و ضیایی بیده، علیرضا. (1395). کاربرد شبکه‌های عصبی در پژوهش‌های داده بنیاد. روش‌شناسی علوم انسانی، 22(88)، صفحات 143-162.
کاظمی، علیرضا. (1396). بررسی مشوق‌های مالی و مالیاتی بر توسعه تکنولوژی فتوولتائیک در ایران با استفاده از رویکرد پویایی سیستم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
کریمی، محمدشریف. سهیلی، کیومرث و برزگری، شیما. (1399). رابطه بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 22(6)، صفحات 31-47.
مجردی، سعید. (1396). ارزیابی اقتصادی تولید برق خورشیدی (فتوولتائیک) برای روشنایی معابر شهر بجنورد. دانشگاه علامه طباطبایی.
وزارت نیرو. (1399). مروری بر 31 سال آمار انرژی کشور.
References
Abbasi Godarzi, A., Maleki, A. (2017). Renewable Energy Policy in I.R.Iran. Strategic Studies of Public Policy, 7(23), pp. 159-174. [In Persian]
Aghaei, M., Rezagholizadeh, M., Abdi, Y. (2019). Financial Development and Renewable Energy Technology Development in Different Sectors: Application of Panel Tobit Model. Journal of Economic Research, Vol. 54(2), pp. 253-284. [In Persian]
Ahmad, FA. )2018(. Valuation of solar power generating potential in Iran desert areas. Applied Science and Environmental Management, Vol. 22(6), pp. 967-972. Doi: 10.4314/jasem.v22i6.21
Arifin, Z. (2021). An optimum financing scheme for baseload thin-film and monocrystalline PV plants in Indonesia. International Journal of Energy Economics and Policy, Vol. 11(5), pp. 52-58. Doi: 10.32479/ijeep.11387
Baseri, B., Abbasi, E., Kiani, Gh. (2019). Financial Effects of Renewable Energy Development on Economic Growth in Iran. Financial Economics, Vol. 13(46), pp. 161-182. [In Persian]
Ebrahimi, M.H., Azimi, M., Roodsaz, H., Ghorbanizadeh, V. (2017). Specification the Financing Cooperatives Models to Public-Private Contribution in Developing Infrastructure with Grounded Theory. Co-Operation and Agriculture, Vol. 6(21), pp. 149-172. [In Persian]
Emami Meibodi, A. (2019). Identifying and Prioritizing Strategies for Improving Financing Systems of Iran's Oil and Gas Industry. Energy Economics Review. Vol. 15 (62), pp. 19-35. [In Persian]
Emami Meibodi, A., Jangavar, H., Noorollahi, Y., Satarifar, M., Khorsandi, M. (2017). The Investigation and Analysis of the Renewable Energy Development of Macroeconomic Indicators. Strategic Studies of Public Policy, Vol. 7(24), pp. 137-158. [In Persian]
ENERDATA. (2021). Global Energy Statistical Yearbook. https://yearbook.enerdata.net/
Esmailzadeh, M., Noori, S., Aliahmadi, A., Nouralizadeh, H. (2021). Investigating Innovation Barriers Effects on Innovation Pattern in Renewable Energy Firms. Management Research in Iran, 22(2), pp. 205-225. [In Persian]
Ghaed, E., Dehghani, A., Fattahy, M. (2019). The effect of Types renewable Resources on the Economic Growth of Iran. Economic Growth and Development Research, Vol. 9(35), pp. 137-148. [In Persian]
Honkela, T., Janasik, N., Lagus, K. (2020). GICA: Grounded Intersubjective Concept Analysis, TKK Reports in Information and Computer Science.
Irfan, M., Elavarasan, R. M., Hao, Y., Ferg, M., Sailan, D. (2021). An assessment of consumers’ willingness to utilize solar energy in China: end-users’ perspective. Journal of Cleaner Production, Vol. 292(2): 126008. Doi: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126008
Isah, A. (2019). A tale of two countries: financing renewable energy in Nigeria and Brazil. USAEE Working Paper. 19-400. Doi: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3377029
Janati Meshkati, A., Jahangiri, A., Qobashi, A., (2017). Predicting energy consumption in Iran: Application of GM-ARMA model based on Hadrick-Prescott filter. Economic Strategy, Vol. 5(19), pp. 111-137. [In Persian]
Karimi, M., Sohaili, K., Barzegari, S. (2020). The Relationship between Renewable Energy Consumption and Economic Growth in Iran. Journal of Environmental Science and Technology, Vol. 22(6), pp. 31-47. [In Persian]
Kazemi, A. (2017). Investigating financial and tax incentives for the development of photovoltaic technology in Iran using the dynamics system. Faculty of Management, University of Tehran. [In Persian]
Khayyatian Yazdi, M., Fartash, K., Ghorbani, A. (2020). Historical Analysis of Solar Photovoltaic Technology Development in Iran: An Institutional Approach. Journal of Management Improvement, Vol. 14(1), pp. 1-30. [In Persian]
Kutan, A. M., Paramati, S. R., Ummalla, M., Zakari, A. (2018). Financing Renewable Energy Projects in Major Emerging Market Economies: Evidence in the perspective of sustainable economic development. Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 54:8, pp. 1761-1777. Doi: https://doi.org/10.1080/1540496X.2017.1363036
Lam, P. T.I. and Law, A. O.K. (2016). Crowdfunding for renewable and sustainable energy projects: An exploratory case study approach. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol.60, pp.11–20. Doi: https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.01.046
Linhart, M, Rodin, V, Moser, S, Kollmann, A. (2021). Citizen participation to finance PV power plants focused on self-consumption on company roofs- finding from an Austrian case study. Energies, Vol.14, 738. Doi: https://doi.org/10.3390/en14030738
Liu, P, Chu, P. )2018(. Renewable’s finance and investment: how to improve industry with private capital in China. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy. Vol. 7, 1385-1398. Doi: https://doi.org/10.1007/ s40565-018-0465-6
Lu, Y., Chang, R., Lim, S. (2018). Crowdfunding for solar photovoltaics development: A review and forecast. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 93, pp. 439-450. Doi: https://doi.org/10.1016/j.rser. 2018.05.049
Ministry of Power. (2020). An overview of 31 years of the country's energy statistics. [In Persian]
Mojaradi, S., (2018). Economic Evaluation of Solar Power Production (Photovoltaic) for Bojnurd Passage ways Lighting. Allameh Tabataba’i University Faculty of Economics. [In Persian]
Qobadi, Sh., Hoseini, S. Y., Ziaei Bide, A. (2016). Application of Neural Networks in Grounded Theory Research. Methodology of Social Sciences and Humanities, Vol. 22(88), pp. 143-162. [In Persian]
Renewable Energy and Energy Efficiency Organization (SATBA). (2021). Statistics. [In Persian]
Rezaee, M, Daei Karimzadeh, S, Fadaei, M, Etebarian, A. (2019). A Localized Model for Sustainable Financing in Iranian Health Insurance Organization: A Resilient-Economy-Based Approach. Health Insurance, Vol. 1(4), pp. 143-152. [In Persian]
Sarlaki, E. and Hassan Beygi, S. R. (2019). Production Potentials and Technical Barriers Facing the Development and Utilization of Renewable Energies in Iran. Renewable and New Energy, Vol. 6(1), 14-25. [In Persian]
Shafi’i, A., Mirabi, V. (2020). Design and Validation of Financing Model in Large Steel Industry Companies. Financial Economics, Vol. 14(51), pp. 83-114. [In Persian]
Shahsavari, A., Tabatabaei Yazdi, F. (2017). Can Solar Energy Replace Fossil Fuels? Opportunities and Challenges. 4th International Conference on Environment Planning and Management, University of Tehran, Tehran, Iran. [In Persian]
Statista. )2020(. Global cumulative installed solar PV capacity worldwide from 2000 to 2020. https://www.statista.com/statistics/280220/global-cumulative-installed-solar-pv-capacity/
Tan, Zh., Tan, Q., Rong, M. (2018). Analysis on the financing status of PV industry in China and the ways of improvement. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 93, pp. 409-420. Doi:10.1016/ j.rser.2013.01.002
The World Bank. )2020(. Solar photovoltaic power potential by country. https://www.worldbank.org/en/topic/energy/publication/solar-photovoltaic- power-potential-by-country
Yang, C, Liu, J. (2020). A case study on rent pricing of financial leasing of photovoltaic enterprises taking Henan Yicheng New Energy Co., Ltd. As an example. E3S Web of Conference 185, 01006. Doi: http://doi.org/ 10.1051/e3sconf/202018501006
Yang, C, Shang, J, Yang, J. (2019). Economic benefit analysis of household distributed photovoltaic under different financing modes. 2nd International Conference on Information Management and Management Science, August 2019, pp. 150-154. Doi: https://doi.org/10.1145/3357292.3357332