نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام صادق،تهران،ایران

2 دکتری اقتصاد دانشگاه شیراز

3 گروه اقتصاد انرژی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد موسسه مطالعات انرژی سبحان،تهران، ایران

5 موسسه مطالعات انرژی سبحان، تهران، ایران

10.22054/jiee.2021.51700.1744

چکیده

هدف مطالعه حاضر ارائه یک مدل قیمت‌گذاری برای گوگرد به ‌منظور فروش به واحدهای تولیدکننده اسید سولفوریک بر اساس روش بازگشتی است. بر این اساس ابتدا مکانیسم فعلی قیمت‌گذاری گوگرد در کشور ارائه و آسیب‌شناسی شده سپس روش پیشنهادی این مطالعه مبتنی بر قیمت‌گذاری بازگشتی ارائه شده است. در این روش که با استفاده از طرح تولید اسید سولفوریک ارائه‌ شده در دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به انجام رسیده است، برای یک واحد تولید اسید سولفوریک با ظرفیت 1/1 میلیون تن در بندر ماهشهر، قیمت گوگرد در بازه‌های قیمتی اسید سولفوریک به صورتی تعیین شد که نرخ بازدهی، نرخ سود عملیاتی و نرخ سود خالص این پروژه را در سطح 25 درصد حفظ کند. نتایج این مطالعه نشان داد که در قیمت‌های پایین‌تر از 75/1 میلیون ریال در هر کیلو، به ‌منظور دسترسی به نرخ 25 درصد، بایستی گوگرد به ‌صورت رایگان در اختیار واحدهای تولیدکننده اسید سولفوریک قرار گیرد. نتایج همچنین نشان داد در صورتی ‌که هدف نگه ‌داشتن نرخ بازده داخلی، نرخ سود عملیاتی و نرخ سود خالص در سطح 25 درصد باشد، قیمت گوگرد تعیین‌شده متفاوت است. بر اساس یافته‌های این پژوهشارائه سازوکار جدیدی برای قیمت‌گذاری گوگرد در کشور در راستای تسهیل مبادلات بازاری این محصول لازم و ضروریست ازاین‌رو قیمت‌گذاری این محصول به روش بازگشتی می‌تواند یکی از این سازوکارهای جدید قلمداد شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Design of Sulfur Pricing Model with Emphasis on Selling Sulfur to Sulfuric Acid Production Plants

نویسندگان [English]

  • mojtaba hosseini 1
  • Sayed Mohamad Mirhashemi Dehnavi 2
  • Mostafa Pourkaveh Dehkordi 3
  • rohallah mahdavi 4
  • ali taherifard 5

1 imam sadiq university,tehran.iran

2 Phd in Econimics, Shiraz University

3 Energy Department, Faculty of Economics, Imam Sadiq (AS) University, Tehran, Iran

4 Sobhan Institution for Energy Studies ،

5 Sobhan institute for energy studies ,tehran,iran

چکیده [English]

This study attempts to present a pricing model for sulfur, based on the netback pricing method for selling the sulfuric acid to the production plants. Using data of a study presented by the national petrochemical company on sulfuric acid production plant with a capacity of 1.1 million tons in Mahshahr port, the price of sulfur in the price range of acid Sulfuric was set to maintain the project's rate of return, operating profit rate and net profit rate at 25 percent. The results of this study showed that at prices below 1.75 million rials/kg, sulfur should be provided free of charge to sulfuric acid production units in order to reach the rate of 25%. The results also showed that the target sulfur price would be different if the target was to maintain the domestic rate of return, operating profit rate, and the net interest rate at 25 percent. It seems offering a new mechanism for sulfur pricing should be necessary and netback pricing which is presented in this study can be considered one of these new mechanisms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sulfur pricing
  • netback pricing
  • sulfuric acid production plants
اسفندیاری، کورش و مرادی، محمدرضا و شاهسوند، اکبر (۱۳۹۳)، «ارائه روشی جهت بهبود شبیه‌سازی واحدهای بازیافت گوگرد توسط نرم‌افزار پروماکس در حضور ترکیبات سنگین آروماتیک»، مجله فرایند نو، شماره ۴۱.
جعفری، زهرا و اسعدی، فریدون (1395)،« چشم‌انداز وضعیت انرژی روسیه، چین و عراق در سال 2021»، ماهنامه تحلیلی انرژی (5)، دوره یازدهم،مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
طاهری‌فرد، علی و مهدوی، روح‌الله و صاحب‌هنر، حامد و خاکپور، محمدعلی و کی‌پور، جواد (1395)، «پتانسیل طراحی مدل قیمت‌گذاری گازهای همراه نفت با تأکید بر فروش این گازها به واحدهای NGL»، پژوهشنامه اقتصاد انرژی، سال پنجم، شماره 20، صفحات 225-187.
ترازنامه هیدروکربوری کشور سال (1395)، مؤسسه مطالعات انرژی، تهران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت.
محمدی، امیرحسین (1394). «بررسی وضعیت تجارت جهانی گوگرد، قیمت گوگرد کاهش می‌یابد»، فرصت امروز، (بخش پایانی) http://forsatnet.ir/news/daily.
مهدوی‌پور، رضا و میرجلیلی، فاطمه (1397)، «بررسی نقش پتروپالایشگاه‌ها در توسعه متوازن زنجیره ارزش نفت و گاز»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره 16216.
وب‌سایت بورس کالای ایران https://www.ime.co.ir/
وزارت نیرو (1396) ترازنامه انرژی سال 1395.
Chun-lei, H. E. (2008),  "Analysis of sulfur market in Southwest China and its pricing mechanism", Natural Gas Technology, Vol. 6.
EIA (2017), Website, http://www.eia.gov/IHS Chemical (2018), SRI Report International Gas Union, https://www.igu.org/SRI Report, (2017), World Analysis.
Winebrake, J. J. and Farrell, A. E. and Bernstein, M. A. (1995), "The Clean Air Act's sulfur dioxide emissions market: Estimating the costs of regulatory and legislative intervention", Resource and Energy Economics, Vol. 17, Issue 3, pp. 239-260.
Zhou, Q. and Yao, J. and Duan, W. And  Liu, J. (2012), "A knowledge-based decision support system for sulfur pricing", Energy Procedia, Vol. 16, pp. 784-789.