مطالعات اقتصادی مرتبط با حامل‌های انرژی (فسیلی، تجدیدپذیر و برق)
بررسی تاثیر قیمت بنزین بر شاخص توسعه انسانی در اقتصاد ایران

زینب باوی؛ سحر معتمدی؛ سید ناصر سعیدی؛ فاطمه حسین پور

دوره 11، شماره 43 ، تیر 1401، ، صفحه 11-33

https://doi.org/10.22054/jiee.2023.67827.1920

چکیده
  انرژی به عنوان یکی از نهاده‌های تولید و نهادة استراتژیک همواره مورد توجه سیاستگذاران و اقتصاددانان بوده و نیاز روزافزون زندگی بشر به این نهاده غیرقابل چشم‌پوشی است. بنابراین دسترسی به انرژی یکی از نیازهای اساسی برای زندگی و دستیابی به سطوح بالاتر توسعه است. ازجمله حامل‌های مهم انرژی بنزین است و سیاستگذاری در مورد بنزین در ایران ...  بیشتر

تحلیل سیستمی تقاضای بنزین و برآورد کشش قیمتی تقاضای آن در استان تهران

رحمان زارعیان مزرعه خسرو؛ حامد شکوری گنجوی

دوره 5، شماره 18 ، فروردین 1395، ، صفحه 61-98

https://doi.org/10.22054/jiee.2016.7193

چکیده
  راه یافتن خودروها در زندگی بشر در ابتدای امر، موجب رشد و توسعه همه‌جانبه زندگی بشر شد؛ اما با همه‌گیر شدن استفاده از این وسایل نقلیه بخصوص استفاده شخصی، مشکلات و عوارض زیان‌بخشی را در ابعاد سلامت، اقتصاد و محیط‌زیست به بار آورد که بخش بزرگی از این عوارض به مقدار و چگونگی مصرف حامل‌های انرژی در حمل‌ونقل این وسایل برمی‌گردد. به‌منظور ...  بیشتر

اثر قیمت بنزین بر شدت انرژی: مطالعه تطبیقی ایران و ترکیه

زهرا کریمی موغاری؛ شهریار زروکی؛ حمیدرضا تقی‌پور خوئینی

دوره 5، شماره 17 ، دی 1394، ، صفحه 99-127

https://doi.org/10.22054/jiee.2016.7171

چکیده
  استفاده از معیار شدت انرژی در سطوح خرد، برای نشان دادن کارآیی سیستم‌های تولیدی و نیز در سطوح کلان برای مقایسة وضعیت کارایی انرژی کشورها بسیار متداول است. بر این اساس در پژوهش حاضر با به کارگیری همجمعی جوهانسن-جوسلیوس و الگوی تصحیح خطا به بررسی و مقایسه­ی اثر قیمت بنزین به همراه سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر شدت انرژی در ایران و ترکیه ...  بیشتر