نویسنده = علی امامی میبدی
تعداد مقالات: 4
1. رابطه مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اوپک

دوره 6، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 29-56

10.22054/jiee.2017.8025

حمیدرضا ارباب؛ علی امامی میبدی؛ صبا رجبی قادی


3. وارونگی عرضه گاز طبیعی و الگوی اولویت‌های راهبردی تخصیص گاز طبیعی به بخش‌های مختلف

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 1-32

10.22054/jiee.2017.7971

سید مرتضی الهی؛ عبدالرسول قاسمی؛ علی امامی میبدی