نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی و محیط زیست دانشکده اقتصاد ، دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیئت علمی دانشگده اقتصاد دانشگاه علامه طباطباییTعضو گروه اقتصاد انرژی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد ، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

میزان مصرف انرژی بر روی رشد اقتصادی هر کشور تأثیرگذار است، بنابراین دسترسی کشورهای جهان به انواع منابع جدید انرژی از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر نیز برای رشد و توسعه اقتصادی آن‌ها اهمیت اساسی دارد. پژوهش‌های متعدد پژوهشگران در سطح جهان نشان داده است که رشد مصرف انرژی در کشورهای جهان تا حدود زیادی به سطح رشد اقتصادی بستگی دارد. در این پژوهش ابتدا به بررسی مطالعات و پژوهش‌های انجام شده در مورد رابطه رشد اقتصادی و مصرف انرژی در جهان پرداخته‌ایم. در ادامه رابطه رشد اقتصادی و مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب عضو اوپک در بازه زمانی 2015-1985 بررسی شده است. با استفاده از آزمون ریشه واحد نسبت به تعیین مانایی داده‌ها اقدام گردید و ثابت شد که تمام داده‌ها مانا هستند. با آزمون علیت گرنجری وجود رابطه علیت از مصرف انرژی تجدیدپذیر به سوی رشد اقتصادی تائید شد. آزمون‌های F لیمر و همچنین آزمون هاسمن جهت تعیین مدل رگرسیونی متناسب با نوع داده‌ها نیز مشخص و برآورد شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش بیانگر این بود که میزان مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب عضو اوپک از جمله ایران علت گرنجری رشد اقتصادی این کشورهاست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between renewable energy use and economic growth in OPEC countries

نویسندگان [English]

  • hamidreza arbab 1
  • Ali Emami Meibodi 2
  • Saba Rajabi Ghadi 3

1 Assistant proffesor ,Department of agricultural and environment economics,faculty of ecomomics,allameh tabataba'i university

2 Associte Professor, Faculty of Economics, Allameh Tabataba’i University

3 Master of Economics, Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

The amount of energy consumption per growth affects on economic growth in all countries, so the access of world countries to variety of energy is essential for economic growth. Numerous studies in a world have shown that the pace of growth of energy consumption will largely depend on the level of economic growth. The present study aims to investigate on the researches that has been done on impact of the renewable energy consumption on the economic growth, all over the world. And after that the relation between renewable energy consumption and growth in a selected countries of OPEC members during 1985-2014. With unit root test determine stability of data and proved that all data are stable. The linear Granger causality test indicate unidirectional causality from energy consumption to growth. F limer and hausman test also stimate for determining the Regression model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Renewable energy
  • economy growth
  • Oil Exporting Countries
  • OPEC