نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی ره

2 دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بین‏المللی نفت و گاز/ دانشگاه علامه طباطبایی/ تهران/ایران

3 رئیس گروه مطالعه و تحلیل بخش های اقتصادی/ اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران

چکیده

از نظر راهبردی، منطقه خزر به دلیل وجود ذخایر انرژی و انتقال آن به بازارهای مصرف یکی از مهمترین قسمتهای جهان در سا‏ل‏های اخیر تبدیل شده‌است و همین امر باعث شد تا این منطقه توجه قدر‏ت‏های منطقه‌‌ای و ابرقدرت‏های جهانی را به خود جلب نماید. در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تعداد کشورهای ساحلی، دیدگاه‌ها و نظرات متفاوتی راجع به رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر مطرح‌شده است. این مقاله با استفاده از مدل سهم‏بری قوس یکسان و تلفیق روش‏‏های مختلف تقسیم‏بندی، نقشه و مساحت دریای خزر را به شکلی عادلانه تقسیم نموده و در عین حال سعی شده است به اصل عدالت و انصاف توجه گردد. اینکه سهم هریک از کشورهای حاشیه دریای خزر در برداشت از ذخایر تثبیت شده در حامل های انرژی چه میزان باید باشد به عنوان سؤال اصلی مقاله حاضر است. نتایج نشان می‏دهد در سهم‏بری منطقه مشاع، سهم هر یک از کشورها 20 درصد خواهد بود. در سهمبری کلی، کشور قزاقستان با (28 درصد)، ایران (23 درصد)، روسیه (22 درصد)، ترکمنستان (14 درصد) و آذربایجان (13 درصد) از مساحت دریای خزر را به خود اختصاص داده‏اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Legal investigation of the share of Caspian Sea littoral countries in oil and gas resources (presenting of the equal arc sharing model for the Caspian Sea)

نویسندگان [English]

  • Mohammad mahdi Hajian 1
  • Seyyed Esmaeil hashemi 2
  • rahim saemi 3

1 Private Law, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 PhD Student in International Oil and Gas Contracts Allameh Tabatabai UniversityTehranIran

3 Boss of Study and Analysis Department of Economic Sectors / General Department of Economic Affairs and Finance of Mazandaran

چکیده [English]

AbstractStrategically, Caspian region has became one of the most important parts of the world in recent years due to the existence of energy reserves and its transfer to consumer markets consequently it draws the attention of regional powers and global superpowers. After the collapse of the Soviet Union and the increase in the number of coastal countries, different views and opinions have been expressed about the the ruling legal regime of the Caspian Sea.

This article employs the equal arc sharing model and combining different methods of division, divides the map and area of the Caspian Sea fairly, and trying to pay attention to the principle of justice and fairness simultaneously.

The main question of this article is determining the portion of each of the Caspian littoral countries in the harvest of proved reserves in energy resorces. The results show that the share of each country in the common area will be 20%. In total, Kazakhstan (28%), Iran (23%), Russia (22%), Turkmenistan (14%) and Azerbaijan (13%) allocate occupancy of the Caspian Sea area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian Sea
  • Geopolitical Capabilities
  • Geo-economics Capabilities
  • Share of the Caspian Sea