تعداد مقالات: 209
153. بررسی آثار مکانیسم قیمت‌گذاری گاز غنی بر دریافتی طرفین در قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

10.22054/jiee.2019.9992

حسین ویسی؛ حامد صاحب هنر؛ فریدون اسعدی؛ مصطفی پورکاوه دهکردی؛ علی طاهری فرد


158. الگوسازی نااطمینانی در قیمت نفت ایران با استفاده از فرایند تصادفی برگشت به میانگین

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 175-197

سید کمیل طیبی؛ رحمان خوش اخلاق؛ مریم فراهانی


163. بررسی تأثیر فناوری اطلاعات وارتباطات بر شدت مصرف انرژی در بخش حمل ونقل

دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 169-190

عبدالرسول قاسمی؛ رقیه محمدخان پور اردبیل


165. بررسی جایگاه حقوقی قراردادهای مشارکت در تولید در قوانین نفت کشور

دوره 4، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 183-217

10.22054/jiee.2016.1884

داوود منظور؛ مسعود امانی؛ روح‌اله کهن‌هوش‌نژاد


166. ارزیابی شدت انرژی و اثر تکنولوژی تولید بر کارایی تقاضای صنعتی انرژی (مورد ایران)

دوره 4، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 209-242

10.22054/jiee.2015.1898

سید نظام الدین مکیان؛ علی نوروزی؛ ابو طالب کاظمی؛ محمد نبی شهیکی تاش؛ پروانه زنگی آبادی


168. بررسی علیت متقابل رشد اقتصادی و مصرف گاز طبیعی در ج. ا. ایران

دوره 1، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 107-129

تیمور محمدی؛ آزاده بردبار؛ علیرضا دقیقی اصلی


171. ارزیابی مالی قراردادهای منتخب بیع متقابل نفتی و مقایسه آن با قراردادهای مشارکت در تولید

دوره 5، شماره 18، بهار 1395، صفحه 179-217

10.22054/jiee.2016.7196

داود منظور؛ روح‌اله کهن‌هوش نژاد؛ مسعود امانی


174. بررسی وجود حباب‌های قیمت در بازار نفت ایران

دوره 5، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 227-260

10.22054/jiee.2017.7315

ام البنین جلالی؛ مجید هاتفی مجومرد