بررسی اثر شوکهای قیمتی نفت و تحریم های اقتصادی بر رژیم های بیکاری در ایران با استفاده از رهیافت مارکوف سوئیچینگ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد، دانشگاه آیت الله العظمی بروچردی (ره)

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

شوکهای قیمت  نفت یکی از مهم­ترین متغیرهای موثر بر عملکرد اقتصاد ایران و نرخ بیکاری یکی از مهم‌ترین شاخص‌های معرف عملکرد اقتصاد کلان است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیرات نامتقارن شوک­های قیمت نفت و همچنین تاثیر شدت تحریم­ها بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران است. برای این منظور، اثر شوک های مثبت و منفی قیمت نفت و همچنین شدت تحریم­ها بر نرخ بیکاری ایران طی دوره 1359-1394 با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد شوک مثبت قیمت نفت تاثیری منفی بر بیکاری داشته است و موجب کاهش بیکاری شده است و در مقابل شوک منفی قیمت نفت تاثیری مثبت و افزایشی بر نرخ بیکاری داشته است. همچنین نتایج برآورد مدل بیکاری نشان می­دهد که افزایش شدت تحریم­ها بر بیکاری تاثیری افزایشی داشته­اند. نهایتا اینکه اقتصاد ایران به طور متوسط 8/2 دوره (سال) در رژیم بیکاری بالا قرار دارد و4/1 دوره (سال) در رژیم بیکاری پایین قرار دارد که حاکی از پایداری بیکاری بالا در اقتصاد ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Oil Shocks and Economic Sanctions on Unemployment Regimes in Iran using the Markov Switching Approach

نویسندگان [English]

  • Younes Nademi 1
  • Haniyeh Sedaghat Kalmarzi 2
1 Assistant Professor of Economics, University of Ayatollah Boroujerdi, Boroujerd, Iran
2 Ph. D Student of Economics, University of Razi, Kermanshah, Iran