بررسی اثرات اقتصادی، رفاهی و زیست محیطی سیاست قیمت‌گذاری تعرفه‌ای به منظور توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر در ایران: کاربرد الگوی تعادل عمومی پویای محاسبه‌پذیر با رهیافت تلفیقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و اقتصاد، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت

2 دانشیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

چکیده

تحقیق حاضر بدنبال بررسی اثرات سیاست قیمت­گذاری تعرفه­ای(FIT) در اقتصاد ایران می­باشد. در این راستا از یک الگوی سه جانبه اقتصاد- انرژی- محیط زیست (E3) از نوع تعادل عمومی پویای بازگشتی قابل محاسبه با رهیافت تلفیقی استفاده شده است. با استفاده از الگوی تدوین شده، اثرات سیاست­ قیمت­گذاری تعرفه­ای در طی دوره1404-1390، با هدف دسترسی به سهم 10 درصدی در انرژی­های تجدید­پذیر در تولید برق کشور، تحت دو سناریوی پرداخت یارانه یکسان و مختلف بر اساس نوع تکنولوژی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که دستیابی به هدف کاهش بیشتر در آلودگی و هزینه اجتماعی ناشی از آن، به قیمت کاهش بیشتر در تولید ناخالص تعادلی بخش­ها حاصل خواهد شد. لذا  اظهار نظر قطعی در مورد انتخاب ابزار مناسب در سیاست FIT، به اهمیت دستیابی به اهدف زیست محیطی، در مقابل اثرات اقتصادی و رفاهی آن، برای سیاست­گذار، دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the Economic, Welfare and Environmental Impact of Feed-in Tariff Policy for Renewable Energy Development in the Iranian Economy: a Recursive Dynamic Hybrid CGE Model

نویسندگان [English]

  • sharareh majdzadeh tabatabaei 1
  • Ebrahim Hadian 2
1 Assistant Professor of Economics, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Marvdasht, Irany
2 Associate Professor of Economics, Shiraz university, Shiraz