کلیدواژه‌ها = شدت انرژی
تعداد مقالات: 10
1. تجزیه تغییر شدت انرژی در بخش صنعت ایران: رویکرد تابع مسافت

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 1-25

10.22054/jiee.2019.9915

حدیث اسدی ملک آبادی؛ عزیز مراسلی


4. نقش قیمت در اثرگذاری غیرخطی عوامل مؤثر بر شدت انرژی در ایران

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 67-98

10.22054/jiee.2017.7166

زهرا عزیزی؛ علی فریدزاد؛ مرتضی خورسندی


6. اثر قیمت بنزین بر شدت انرژی: مطالعه تطبیقی ایران و ترکیه

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 99-127

10.22054/jiee.2016.7171

زهرا کریمی موغاری؛ شهریار زروکی؛ حمیدرضا تقی‌پور خوئینی


7. ارزیابی شدت انرژی و اثر تکنولوژی تولید بر کارایی تقاضای صنعتی انرژی (مورد ایران)

دوره 4، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 209-242

10.22054/jiee.2015.1898

سید نظام الدین مکیان؛ علی نوروزی؛ ابو طالب کاظمی؛ محمد نبی شهیکی تاش؛ پروانه زنگی آبادی


9. بررسی عوامل مؤثر بر شدت انرژی در صنایع کارخانه‌ای ایران

دوره 2، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 1-20

سیدعزیز آرمن؛ سمیرا تقی‌زاده