دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 1-242 
3. فناوری گاز کردن زیرزمینی زغال سنگ (UCG) راهبردی در جهت بهبود اقتصاد انرژی کشور

صفحه 63-88

سید محمد اسماعیل جلالی؛ مریم امامی؛ مهدی نجفی؛ فاطمه قریب بلوک؛ حسن محمدی؛ احمد رمضان‌زاده


4. ارزیابی کارایی انرژی در بخش خانگی استان‌های کشور

صفحه 63-88

جعفر حقیقت؛ محمد صالح انصاری لاری؛ پویان کیانی


7. الگوی بهره‌برداری بهینه از میادین نفتی در چارچوب مدل کنترل بهینه - مطالعه موردی یکی از میادین نفتی ایران

صفحه 191-220

وحید قربانی پاشاکلایی؛ مرتضی خورسندی؛ تیمور محمدی؛ شهلا خالقی؛ عباس شاکری؛ ، سید تقی ابطحی فروشانی