رویکردی تفکیکی جهت بررسی اثر قراردادهای نفتی بر روند تولید نفت خام کشورهای ایران و عربستان سعودی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

4 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این مقاله تأثیر قراردادهای نفتی بر روند تولید نفت خام دو کشور ایران و عربستان سعودی مورد بررسی قرار می‌گیرد. جهت بررسی اثر این قراردادها از رویکردی تفکیکی بهره گرفته می‌شود. در این رویکرد میزان تولید بهینه هر یک از میادین دو کشور در دو سناریو برآورد شده و سپس میزان تولید کل، از تجمیع تولید برآورد شده میادین محاسبه می‌گردد. در سناریوی اول فرض می‌گردد که کنترل تولید از ابتدا در دست دولت میزبان باشد؛ اما در سناریوی دوم، نوع قراردادهای نفتی منعقد شده در تاریخ دو کشور، کنترل کننده تولید را مشخص می‏کند. بر این اساس در سناریوی دوم در برخی دوره‏ها دولت میزبان و در دیگر دوره‏ها شرکت بین‏المللی نفتی کنترل تولید را در دست دارد. بر اساس نتایج حاصله، در حالتی که کنترل تولید در دست شرکت‌های بین‌المللی باشد، میزان تولید بیشتر از حالتی است که بهره‏برداری و کنترل تولید توسط دولت میزبان صورت می‌گیرد. همچنین با افزایش سهم شرکت بین‌المللی نفتی، وی تولید از میدان را جهت حداکثر کردن خالص ارزش فعلی خود افزایش می‏دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Disaggregated Approach to Investigate Effect of Petroleum Contracts on Iran and Saudi Arabia’s Oil Production Trend

نویسندگان [English]

  • Shirkou Bahadori 1
  • Teymour Mohammadi 2
  • Farshad Momeni 3
  • Abbas Kazeminajafabadi 4
1 Ph.D., Oil and Gas Economics, Allameh Tabataba’i University
2 Associate Professor, Department of Economics, Allameh Tabataba'i University, Tehran
3 Associate Professor, Department of Economics, Allameh Tabataba'i University, Tehran
4 Assistant Professor of Private Law, Faculty of Law and Politics Science, Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

In this study the effect of petroleum contracts on Iran and Saudi Arabia’s oil production trend has investigated. Disaggregated approach has utilized to investigate the effect of petroleum contracts. In this approach, optimal production of the fields of above mentioned countries, has been evaluated in two scenarios. Then by summation of production data of all fields, production trend of these two countries has been calculated. In the first scenario, it is assumed that control of oil production is in the hands of host country, while control of production in the second scenario is determined based on the kind of contracts which the host country has had during its oil production history. Based on the estimated production trend of two countries, it is observed that in the case which International Oil Company controls the production, rate of oil extraction is more than the case which production is controlled by the host country. Also by increasing the portion of International Oil Company from the produced oil, it increases the production rate to maximize its own net present value.