کلیدواژه‌ها = نظام مالی
تعداد مقالات: 2
2. مقایسه تطبیقی کارایی رژیم مالی قراردادهای بیع‌متقابل و قراردادهای نوین نفتی ایران

دوره 5، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 79-113

10.22054/jiee.2017.7312

محمدرضا شکوهی؛ مهسا سلیمانی؛ رسول شیخی نژاد مقدم؛ آیه کاتبی