برآورد تابع بهای تمام‌شده تولید انرژی در واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 استاد، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

   با مقررات زدایی از بازار و شکل‌گیری بازار روز بعد انرژی، باهدف کاهش هزینه‌های تولیـد و توزیـع بـرق و رفـع ناکارآمدی‌های صنعت برق انحصاری، تحدید ساختار در بازار برق ایران انجام گرفت که در آن در هرروز تولیدکنندگان انرژی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. دراین‌بین بهای تمام‌شده تولید انرژی پارامتر تعیین‌کننده در تعیین استراتژی پیشنهاد قیمت توسط هر نیروگاه و میزان سود بخشی آن می‌باشد. ازاین‌رو در این مقاله با در نظر گرفتن هزینه‌های سوخت مصرفی، استهلاک، تعمیرات، بهره‌برداری و سایر هزینه‌ها به‌عنوان عوامل تأثیرگذار بر روی بهای تمام‌شده تولید برق، تابع هزینه تولید برآورد شده است. در این مطالعه، نظر به سهم قابل‌توجه سوخت بر روی بهای تمام‌شده، سوخت مصرفی را به‌صورت جدا از سایر موارد موردبررسی قرار داده‌ایم و به‌جای سرشکن کردن هزینه سوخت در طول یک سال بر روی کل تولید، ابتدا تابع مصرف سوخت در سطوح مختلف تولید در دو حالت سوخت گاز و گازوئیل محاسبه شده و به دنبال آن هزینه سوخت مصرفی محاسبه گردیده است. مطابق با نتایج به‌دست‌آمده، از اجرای مدل پیشنهادی بر روی واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل، متوسط هزینه تولید هر کیلووات ساعت برق با سوخت گاز برابر با 398 ریال و با سوخت گازوئیل برابر با 500 ریال می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimated Cost Function of Energy Generation in Ardebil Combied Cycle Power Plant by Artificial Intelligence Algorithms

نویسندگان [English]

  • Omid Motamedi sede 1
  • Bakhtiar Ostadi 2
  • ali hussein zadeh kashan 3
  • mohamad reza amin naseri 4
1 PhD student, Faculty of Industrial and Systems Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Tarbiat modaresAssistant Professor faculty of Industrial and Systems Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor faculty of Industrial and Systems Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 Professor faculty of Industrial and Systems Engineering, Tarbiat Modares University