شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک‌ها در قراردادهای طرح و ساخت نفت و گاز و تاثیر آن در پیشگیری طرح از ادعا و اختلاف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

براساس پژوهش­های قبلی صورت گرفته، اصلی ترین منشا بروز ادعاها و اختلافات در قراردادهای طرح و ساخت صنعت بالادستی نفت و گاز، عدم شناسایی و مدیریت ریسک­های پروژه می­باشد. بنابراین انتظار می­رود که با مدیریت ریسک­های شناسایی شده از طریق ظرفیت­های قراردادی، به میزان قابل ملاحظه ای از طرح ادعا و اختلاف در این صنعت پیشگیری شود. در این پژوهش، ابتدا تعداد 54 عدد از ریسک­های مهم این صنعت شناسایی شده اند، سپس درصد تخصیص بهینه آنها شناسایی شده است و در ادامه با نشریه 5490 سازمان برنامه و نظارت راهبردی[1] مقایسه شده است. براساس یافته­های این پژوهش، تعداد 26 عدد از ریسک­های مهم شناسایی شده از نظر درصد تخصیص بهینه و نشریه 5490 سازمان برنامه و نظارت راهبردی، با یکدیگر کاملا متفاوت می­باشند. این تفاوت ممکن است جنبه­های مختلفی داشته باشد (سکوت، مشروط، اسناد تکمیلی و شرایط خصوصی و یا تخصیص متفاوت با تخصیص بهینه). واضح است که آن دسته از ریسک­هایی که در این پژوهش شناسایی شده و تخصیص بهینه آنها مشخص شده است، اما در نشریه 5490  لحاظ نشده­اند و یا به غلط تخصیص داده شده­اند، احتمالا مدیریت نمی­شوند و منشا بروز ادعا و اختلاف می­باشند.3.در ۱۹ آبان ۱۳۹۳، با دستور رئیس جمهور و تصویب شورای عالی اداری، با ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، با مصوبه شورای عالی اداری احیاء گردید. همچنین در ۴ مرداد ۱۳۹۵، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجدداً به دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی تجزیه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification, Assessment and Management of the Risks in Oil and Gas design-build (DB) Contract, and Their Impacts on preventing Claims and Disputes

نویسندگان [English]

  • Seyed Nasrollah Ebrahimi 1
  • Mahmoud akbari 2
1 Associate Professor of Faculty of Law and Politics, University of Tehran
2 Executive MBA, Islamic Azad University, Science and Research Branch
چکیده [English]

This study is the continuation of a few research studies that have been carried out in Iran and other countries identifying the types of the risks involved in design-build contract. Recently, many Iranian petroleum contracts have been encountered with various claims and disputes which made the industry difficult to cope and imposed heavier direct and indirect costs and expenditures. This research is meant to provide solutions not only how to tackle this risk but also to prevent cases of such bitter events in the petroleum industry. This study endeavors also to identify the risks in the design and build and EPC contracts in petroleum contracts and then to manage and allocate such risks between the Parties to such contracts.  Further, the indented and assessed risks alongside with optimized allocated risks have been compared with the Model Contracts of the EPC No. 5490, drafted by the Planning and Supervision Organization of the Islamic Republic of Iran, and then recommended solutions are proposed in this paper.  It is concluded that one of the main causes of such many claims and disputes in the petroleum industry of Iran, is the lack of professional exercise related to the identification, assessment and managements of the petroleum industry risks. It is also resulted from this study that contracts risks management should be the prevailing exercise to design sustainable policy and strategic approaches to prevent the petroleum projects risks that may be embedded during the execution of the petroleum projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk
  • Dispute
  • Claim
  • Oil and Gas
  • design-build (DB) Contract
  • EPC