تجزیه و تحلیل کارایی نهاده برق در صنایع تولیدی ایران با تأکید بر هدفمندسازی یارانه‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

2 استادیار اقتصاد دانشگاه یزد

3 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه یزد

چکیده

اهمیت منابع انرژی تجدیدناپذیر از حیث کمیابی، انتشار گازهای گلخانه‌ای و نقش اساسی در تولید و توسعه‌ی پایدار کشورها، توجه دولت‌ها را به کاهش مصرف و بهبود کارایی نهاده انرژی جلب نموده است. به همین منظور قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از زمستان سال 1389 در ایران اجرا شد. با توجه به این‌که انرژی در کنار نیروی کار و سرمایه، از نهاده‌های اصلی در فرآیند تولید است؛ بی‌تردید اجرای این قانون با افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر صنایع تولیدی اثر می‌گذارد و این اثر بسته به نوع حامل انرژی و صنعت متفاوت خواهد بود. در این پژوهش به بررسی آثار ناشی از آزادسازی قیمت بر کارایی انرژی برق در صنایع تولیدی پرداخته شده است. بدین منظور از الگوی تعدیل جزئی، روش گشتاور تعمیم‌یافته و معیار شدت انرژی‌بری استفاده شده است. داده‌های این پژوهش از مرکز آمار ایران طی دوره 1374-1392 بدست آمده است. استفاده از الگوی تعدیل جزئی برای تحلیل کارایی انرژی، دوره زمانی مورد مطالعه و بررسی تمامی گروه‌های صنایع تولیدی از نوآوری‌های این پژوهش است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، با سطح اعتماد 95 درصد، صنایع تولیدی ایران در کاهش میزان مصرف برق به طور معنی‌داری انعطاف‌پذیر هستند. اما وضعیت کارایی انرژی برق در دوره زمانی پس از هدفمندسازی یارانه‌ها در مقایسه با قبل از آن به طور معنی‌داری وخیم‌تر شده است. به عبارت دیگر قانون هدفمندسازی یارانه‏ها، بر خلاف انتظارات، حداقل در کوتاه مدت، نتوانسته است به بهبود کارایی مصرف برق در صنایع تولیدی کشور منجر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Electricity Efficiency in Iranian Manufacturing Industries with Regard to Subsidies Reform

نویسندگان [English]

  • Mansour Mahinizadeh 1
  • Mohammad Ali Feizpour 2
  • Maryam Abedi 3
1 Economic department/faculty of economics, management and accounting/ yazd university/yazd/iran
2 Assistant Professor of Yazd University
3 yazd univercity. M.A in Economics
چکیده [English]

Importance of renewable-energy resources because of scarcity, greenhouse-gas emissions, and their fundamental roles in production and sustainable development, has made governments to reduce energy consumption and improving energy efficiency. In this regard, targeting subsidies rule was running in Iran since 2010. Since energy additionaly to labor and capital is one of the important inputs in production, running this rule with increasing energy price, affects manufacturing industries due to the type of energy and industry. In this research, the impacts of price liberalization on electricity efficiency have evaluated. Partial adjustment model, generalized method of moment and energy intensity measure are applied to this purpose. Data are collected from Statistical Center of Iran during 1995-2013. The research innovations are: using a partial adjustment model in evaluating efficiency, assessment whole industrial groups, and the period of research. The results show that in 95 percent level of confidence, the Iranian manufacturing industries are significantly flexible for changing the use of electricity. But the electricity efficiency has gotten worse after running the rule. In general, apposite of expectations, targeting subsidies rule has failed to improve electricity efficiency at least in short run.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy Efficiency
  • Targeting Subsidies
  • Decomposition Analyses